Khánh Hòa: Tổ chức thành công Đại hội điểm phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh

09:32 13/01/2022     220

ĐH Đoàn các cấp và ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII   ĐTN: Ngày 12/01, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cam Nghĩa (thành phố Cam Ranh) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022- 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được BTV Tỉnh đoàn Khánh Hòa lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở khối xã, phường, thị trấn.

 

 

Đồng chí Trương Tấn Hùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh dự và Chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, 60 đại biểu đại diện cho hơn 150 đoàn viên toàn phường Cam Nghĩa hoàn thành tốt các nội dung Đại hội đề ra.

 

 

Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn phường nhiệm kỳ 2017-2022; thảo luận, góp ý và dự thảo các văn kiện đại hội và văn kiện đại hội đoàn cấp trên. Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng thực tiễn kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường trong 5 năm qua; xác định rõ những mặt mạnh, mặt yếu, rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu; phát huy trí tuệ tập thể tích cực đóng góp xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

Với khẩu hiệu “Khát vọng, Bản lĩnh, Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển”, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá XI gồm 11 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Theo đó, đồng chí Phạm Văn Quý – Bí thư Đoàn phường khoá X được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Đoàn phường khoá XI.

 

 

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên phường tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cam Ranh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 

Mạnh Lương