Bình Phước: Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm cấp huyện

14:18 11/05/2022     166

ĐH Đoàn các cấp và ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII   ĐTN: Sáng ngày 10/5, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm cấp huyện nhằm đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội.

 

Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo tổ chức xong 3 đơn vị đại hội điểm Đoàn cấp huyện gồm: Thành Đoàn Đồng Xoài, thị Đoàn Bình Long, Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh. Các đơn vị đã tổ chức Đại hội theo đúng thời gian quy định đề ra. Thời điểm tổ chức Đại hội với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 nhưng các đơn vị đã linh động lựa chọn các hình thức phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức Đại hội. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức, công tác tuyên truyền và những điểm sáng tạo, đổi mới trong công tác tổ chức Đại hội để có thể tổ chức tốt nhất Đại hội Đoàn các cấp. Các đơn vị chủ động bám sát hướng dẫn của BTV Tỉnh Đoàn, thực hiện đảm bảo đúng Điều lệ, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các văn bản quy định về công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp; Công tác chuẩn bị Đại hội được chuẩn bị kịp thời, chu đáo; chủ động trong thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền thu hút được sự quan tâm của đoàn viên thanh niên và xã hội, cũng như trên các trang mạng xã hội, đưa ứng dụng công nghê thông tin vào Đại hội… 

Tuy nhiên, công tác tổ chức Đại hội tại một số đơn vị vẫn còn tồn tại các hạn chế nhất định đã được các đại biểu chỉ ra và rút kinh nghiệm. 

Kết luận hội nghị, đồng chí đồng chí Trần Hoàng Trực - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh lưu ý các đơn vị một số nội dung như: Báo cáo chính trị cần chuẩn bị kỹ lưỡng, ngắn gọn, cụ thể hóa được các chủ trương, quan điểm của Đảng gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị; công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện đảm bảo quy trình về công tác cán bộ theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Nhân sự tham gia BCH Đoàn các cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn chung theo Quy chế Cán bộ Đoàn và các quy định khác về tiêu chuẩn chức danh theo quy định của địa phương đơn vị; cần bổ sung các chỉ tiêu nhiệm kỳ về vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

 

Lê Khá