Bình Định: Chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên tại xã Ân Phong

16:44 14/01/2022     181

ĐH Đoàn các cấp và ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII   ĐTN: Nhằm tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định khóa XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn 03 đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, trong đó xã Ân Phong là đơn vị đầu tiên.

 

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

 

Diễn ra trong 02 ngày (11-12/01/2022), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ân Phong, huyện Hoài Ân khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự Đại hội có đồng chí Phạm Hồng Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; lãnh đạo Huyện Hoài Ân, xã Ân Phong; đại diện Thường trực 5 huyện, thị đoàn trong tỉnh và 60 đại biểu chính thức là những cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ trong toàn xã Ân Phong.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Ân Phong khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo”, qua 02 ngày tổ chức, Đại hội đã hoàn thành 04 nội dung đề ra: Tổng kết và đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đoàn xã Ân Phong trong nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành Đoàn xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Bí thư Đoàn xã trực tiếp tại Đại hội; tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoài Ân lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

 

Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 11 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Tân - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ân Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ân Phong khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 04 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ân Phong lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội đầu tiên của tỉnh Bình Định.

Thành công của Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên này là kinh nghiệm thiết thực để các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

 

Cẩm Vân