Vĩnh Long: Tổ chức Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09:32 01/10/2020     333

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 30/9, tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, BTV Tỉnh đoàn và BTK HSV tỉnh Vĩnh Long tổ chức Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI đến cán bộ Đoàn chủ chốt, đoàn viên thanh niên của tỉnh.

Qua buổi báo cáo đã cung cấp những thông tin cụ thể, bổ ích cho các đồng chí Cán bộ Đoàn và các bạn ĐVTN như: Về công tác tổ chức, Đại hội đã triệu tập 349 đại biểu chính thức, gồm: 303 đại biểu được bầu từ đại hội của 11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 46 đại biểu đương nhiên. Đến thời điểm Đại hội, có mặt 348/349 đại biểu. Đại hội đã vinh dự đón tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Quang cảnh chương trình

 

Tại Đại hội cũng đã thông qua báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua tổng hợp, đã có 12.865 lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong đó, có 12.490 lượt ý kiến đóng góp đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, chỉnh sửa để ban hành trình Đại hội chính thức. Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua 24 chỉ tiêu chủ yếu và thống nhất đề ra 03 khâu đột phá: phát triển nguồn nhân lực phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý và lao động có tay nghề cao; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp và du lịch.; đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào đô thị, thương mại, nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử nhân sự cấp ủy khóa XI, gồm 56 đồng chí, để bầu 49 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: 15 đồng chí; đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Nghiêm và đồng chí Lữ Quang Ngời tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngay sau phần báo cáo của Đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, Đồng chí Nguyễn Minh Thiện, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn - CT Hội LHTN VN tỉnh VL phát biểu tiếp thu và chỉ đạo Đoàn các cấp quán triệt tinh thần đại hội XI và các nội dung chương trình. Đồng chí đã nhấn mạnh “Nhằm phát huy vai trò của thanh niên trên tất cả các mặt trận, phát huy tinh thần xung kính, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI đã đề ra, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về kết quả Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị, là trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc đưa Nghị quyết Đại hội đến gần thanh niên và nhân dân toàn tỉnh;  Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát động mỗi Cán bộ Đoàn, ĐVTN tu dưỡng đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống văn hoá, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ. Làm cho mỗi Cán bộ Đoàn, ĐVTN nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;  Xây dựng các phong trào, cuộc vận động của Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tạo được sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đoàn trong việc triển khai có hiệu quả các chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết ĐH Đảng bộ đề ra, xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển.”

Cùng với các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh nhà sẽ luôn đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, tận dụng tốt mọi thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng tỉnh Vĩnh Long đạt mục tiêu đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, hướng đến xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Hồng Cúc – Tỉnh đoàn Vĩnh Long