Tuổi trẻ Hà Giang thể hiện trách nhiệm góp ý văn kiện ĐH XIII của Đảng

15:27 14/11/2020     184

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 10/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến có chiều sâu, chất lượng vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến đều khẳng định các văn kiện được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục nội dung khoa học. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá đúng tình hình đất nước trong 5 năm qua (2015-2020) và sau 35 năm đổi mới (1986-2020), đề cập đến những vấn đề mới cần thống nhất nhận thức và đồng thuận trong cán bộ, Đảng viên và tầng lớp nhân dân.

 

 

Bên cạnh đó, các đại biểu đưa ra một số vấn đề cần bổ sung dự thảo các văn kiện như: Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, tạo điều kiện cho thanh niên xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp; giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đồng bộ đồng bộ, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, công khai hơn nữa thông tin quy hoạch; thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; bổ sung yêu cầu đối mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm,” những biểu hiện “Tự diễn biến” , “tự chuyển hóa”, nhấn mạnh củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; đề cao và đánh giá đúng về vai trò của các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở các cấp và nhân dân; các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; cần đưa ra những chương trình, dự án phát triển kinh tế cho miền núi đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và hải đảo; có cơ chế chính sách đặc thù, mạnh hơn, rõ hơn để đầu tư cho các tỉnh và hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm sau thu hoạch cho người nông dân;…

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thèn Văn Quân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị, tham luận đóng góp ý kiến của các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh thiếu niên. Ban Tổ chức Hội nghị sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý trên tinh thần chắt lọc, lựa chọn các vấn đề một cách sâu sắc, mang tinh thần của tuổi trẻ tỉnh Hà Giang gửi gắm tới Đại hội.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có hoạt động, công trình, phần việc cụ thể đăng ký về Đoàn cấp trên; tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xác định được những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn viên thanh niên gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.

 

Tuấn Anh