Tuổi trẻ Bình Phước tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp

15:49 29/06/2020     533

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 29/6, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lã Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Nông Hồng Thức - Trưởng phòng Công tác tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đồng chí UVBCH Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

 

Tại Hội nghị, đại biểu nhất trí cao với dự thảo 2 văn kiện. Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại biểu có các ý kiến: thêm một số từ, cụm từ vào nội dung văn kiện để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng; bổ sung đánh giá một số tồn tại trong quản lý, cải cách hành chính; cơ chế, chính sách đào tạo nguồn lực đầu tư cho các địa phương; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; các nhiệm vụ trọng tâm đột phá…

Với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu có một số ý kiến: làm rõ thêm những thành tựu, hạn chế và các bài học kinh nghiệm; đánh giá, phân tích thêm về những nội dung đột phá của tỉnh; phân tích, đánh giá sâu hơn về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế…

Trước đó, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức lấy ý kiến đóng góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI. Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Đại hội Đảng các cấp./.

 

Vũ Hằng