Tiền Giang: Cán bộ Đoàn chủ chốt góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng

15:28 12/11/2020     116

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt các huyện, thành, thị góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp dự thảo các văn kiện bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

 

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

 

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã tổ chức 250 cuộc đóng góp cho văn kiện, trong đó có 16 cuộc cấp huyện, có 689 ý kiến tham gia đóng góp, hầu hết ý kiến đều thống nhất về đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật, kinh tế ổn định, tăng trưởng liên tục và cao hơn nhiệm kỳ trước; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả nổi bật. 

Về lĩnh vực kinh tế, có ý kiến cho rằng cần có chính sách bảo hiểm cho cây trồng, vật nuôi, nhất là một số loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của quốc gia. Cần đánh giá nội dung phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, qua đó đánh giá tình hình tiêu thụ nông sản của nông dân. Đồng thời Đảng và Nhà nước cần có chính sách đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản xuất, tránh tình trạng được mùa mất giá.

Về các vấn đề có liên quan đến xã hội, đại biểu cho rằng cần quan tâm hơn xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi, các thiết chế văn hóa để phục vụ cho nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân; đại biểu quan tâm đến công tác quản lý, xử lý vi phạm những giá trị đạo đức, gây bức xúc trên các trang mạng xã hội…

Về lĩnh vực môi trường, các ý kiến đóng góp tập trung làm rõ sự quyết tâm của Đại hội trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, trách nhiệm của từng ngành cụ thể; công tác xử lý cần quyết liệt, nghiêm minh trong thời gian tới vì đất nước Việt Nam xanh.

Các ý kiến tại tại hội nghị cần thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của cán bộ Đoàn. Cùng với làm rõ, đóng góp ý kiến về các nội dung trên, các đại biểu cũng nhận định rõ, dự thảo các văn kiện có được chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc; bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung ngắn gọn, súc tích, thể hiện tính toàn diện và khái quát cao, cơ bản kết tinh được trí tuệ của Đảng, vừa kế thừa thành tựu của nhiệm kỳ trước, vừa có nhiều phát triển phù hợp với thực tiễn và đổi mới tư duy đối với các vấn đề trọng đại của đất nước trong tình hình mới.

 

CTV TĐ Tiền Giang