Quảng Bình: Nhiều ý kiến có chiều sâu, chất lượng góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

08:15 14/11/2020     94

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 13/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức Hội nghị Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và góp ý vào các Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Đại Bàng – Ủy viên BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn báo cáo nhanh kết quả Đại hội. Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh diễn ra vào ngày 28/10/2020 với sự tham gia của 347 đại biểu chính thức; các đại biểu đã đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp 05 năm 2021 – 2025; Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 49 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã tiến hành bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 09 đồng chí. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí: Trần Hải Châu, Trần Thắng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của đội ngũ cán bộ Đoàn và các đoàn viên, thanh niên về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến có chiều sâu, chất lượng vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các ý kiến đều khẳng định dự thảo các văn kiện được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục nội dung khoa học, hợp lý, hài hòa. Các ý kiến cũng tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Phân tích và đánh giá những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 trong từng lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các thế hệ thanh niên Việt Nam; góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong dự thảo các văn kiện, giai đoạn 5 năm, 10 năm tới, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên các lĩnh vực. Đại biểu cũng cho rằng cần tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên trong giai đoạn phát triển mới; có giải pháp tạo điều kiện cho thanh niên xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp; đầu tư cho đổi mới sáng tạo, hỗ trợ và thúc đẩy cho thanh niên khởi nghiệp; đổi mới căn bản giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới... Đặc biệt, một số ý kiến góp ý đề xuất bổ sung thêm vào dự thảo văn kiện về nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên cho thanh thiếu niên trong điều kiện cụ thể hiện nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Đại Bàng đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tới đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tại địa phương, đơn vị. Tiếp tục triển khai các hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong quý IV 2020, chú trọng các hoạt động tình nguyện mùa đông, Xuân biên giới, Tết hải đảo; tiếp tục hỗ trợ người dân và các mô hình của ĐVTN khắc phục hậu quả lũ lụt vừa qua; tổ chức các hoạt động tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đảm bảo hiệu quả./.

 

Thảo Nhi – TĐ Quảng Bình