Phú Thọ: Hội nghị học tập, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ TỈnh đoàn lần thứ IV

15:41 18/08/2020     746

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 17/8, Đảng bộ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ IV; Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức cơ quan Tỉnh đoàn Phú Thọ.

 

Đồng chí Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó Bí thư đảng bộ triển khai các nội dung

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó Bí thư đảng ủy cơ quan phổ biến, triển khai một số nội dung cơ bản của Nghị Đại hội đảng bộ Tỉnh đoàn Thanh niên lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 7/7/2020 của BTV Tỉnh ủy về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”; thông tin kết quả kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa XIV; thông tin tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian qua. Hội nghị cũng đã triển khai lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh đoàn Thanh niên, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu định hướng các nội dung trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – TUV, Bí thư đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan đề nghị các Chi bộ tiếp tục tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đoàn Thanh niên, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xây dựng kế hoạch với những mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình của đơn vị. Tiếp tục duy trì, nâng cao và đổi mới các nội dung sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ; tập trung phản bác các các thông tin sai trái, nhận diện các thông tin xấu độc, các thế lực thù địch chống phá đảng và Nhà nước để kịp thời tuyên truyền cho nhân dân và đoàn viên thanh niên; tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tỉnh đoàn đã phát động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức cơ quan Tỉnh đoàn cùng chung tay, quyên góp ủng hộ nhân dân và tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

 

Nguyễn Thành Công