Đại hội tổ chức cơ sở Đảng: Những kết quả nổi bật

11:24 16/07/2020     663

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Toàn Đảng ta có tổng cộng 52.105 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), tính đến ngày 30/6 có 51.985 TCCSĐ tổ chức đại hội thành công (chiếm 99,8%). Trong đó, Thái Bình là địa phương hoàn thành đại hội TCCSĐ sớm nhất, tiếp đến là Yên Bái, Quảng Ninh...

 


 

Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn