Vĩnh Long: Tổ chức tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới

15:20 29/07/2020     1974

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều 28/7, đồng chí Nguyễn Văn Săn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ đã báo cáo nội dung “Tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới” cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên, đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Biển đảo, biên giới là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Trong những năm gần đây, tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay đang có những diễn biến phức tạp đe dọa trực tiếp đến chủ quyền lãnh thổ của dân tộc. Là thế hệ trẻ, mỗi người cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên cần có những việc làm thiết thực để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của quốc gia. Nhằm mục đích cung cấp thêm các thông tin thời sự về tình hình biển đảo, biên giới, qua đó giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của mỗi người đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.

 

Quang cảnh tập huấn

 

Trong buổi báo cáo, các đồng chí học viên đã được lắng nghe nhiều thông tin quan trọng về tình hình biển đảo, biên giới hiện nay; những diễn biến trong tranh chấp giữa các nước trên biển Đông và những âm mưu của các thế lực thù địch đối với vùng biển của Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Săn cũng đã cung cấp một số minh chứng cụ thể, tư liệu khoa học và pháp lý được công bố hiện nay, đều thể hiện quá trình khai phá, chiếm hữu và thực thi chủ quyền liên tục, của Việt Nam suốt chiều dài lịch sử, về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa qua đó củng cố thêm kiến thức và tăng cường khả năng đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái về chủ quyền của Việt Nam trên không gian mạng.

Qua buổi tuyên truyền, mỗi người đoàn viên thanh niên cần ý thức hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo, trước hết mỗi người đoàn viên thanh niên phải xác định phải giữ biển đảo bằng tri thức về chủ quyền biển đảo. Hưởng hứng và tích tực các diễn đàn hợp pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên các diễn đàn, đồng thời kịch liệt lên án và đấu tranh tham gia ngăn chặn các hành vi xâm phạm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Điều quan trọng nữa là không ngừng tu dưỡng phẩm chất người Việt Nam mới, tích cực tham gia xây dựng đất nước giàu mạnh, có định hướng lý tưởng yêu nước và đoàn kết thì chúng ta sẽ kết nối khối sức mạnh lớn đủ sức bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bên cạnh đó sẵn sàng chuẩn bị tinh thần tham gia trực tiếp vào công cuộc giữ gìn biển đảo quê hương bằng tất cả những gì mình có thể.

 

Hồng Cúc