Tuyên dương các mô hình, điển hình về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật trong Thanh niên Quân đội

16:11 27/11/2020     468

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 27/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết, tuyên dương mô hình, điển hình công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho Thanh niên Quân đội.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Bằng khen cho 44 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

 

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2010 - 2015 đến năm 2020”; biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những năm tiếp theo để tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn quân, xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Các tiết mục văn nghệ đến từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

 

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, qua 3 năm thực hiện Kế hoạch số 9638/KH-BQP ngày 30-8-2018 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội, giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm đổi mới, đa dạng hóa, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Vai trò của các tổ chức, các lực lượng, nhất là của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy (chính trị viên), cơ quan chính trị, tổ chức đoàn các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên được phát huy. Trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đoàn viên thanh niên được nâng lên. Nhiều đơn vị có tỷ lệ vi phạm pháp luật thông thường giảm, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện nhiều năm liền…

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Nội dung cụ thể, các đơn vị đã tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục cho thanh niên về các văn bản luật, nghị định, thông tư liên quan trực tiếp đến thanh niên và nhiệm vụ của đơn vị; các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong thanh niên Quân đội được các đơn vị coi trọng tổ chức triển khai, đạt hiệu quả thiết thực, Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên. Mặt khác, cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”, Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” được quan tâm đẩy mạnh thực hiện trong tuổi trẻ toàn quân. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên được tăng cường, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả,phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tổ chức đoàn và đối tượng thanh niên. Ngoài ra, công tác phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường; hoạt động kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm được coi trọng tiến hành thường xuyên.

Với những nội dung cụ thể đó, đề án đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giảm thiểu vi phạm lỷ luật, nhất là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thanh niên Quân đội; xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh, xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung bình trong 3 năm có 99,89% cán bộ, đoàn viên thanh niên chấp hành kỷ luật; 90,41% tổ chức đoàn đạt vững mạnh. Tổng số tập thể, cá nhân được khen thưởng, vinh danh: 211 cờ Tổng cuc Chính trị QĐND Việt Nam, 51 cờ Trung ương Đoàn; 5 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, …

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật ở từng cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, tổ chức đoàn cần làm tốt công tác nắm bắt, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng, dư luận; kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của đoàn viên thanh niên. Các cơ quan, đơn vị phát huy các thế mạnh của internet, mạng xã hội trong xây dựng, thực hiện các mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen cho 44 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và 35 tập thể có mô hình tiêu biểu.

 

Trịnh Lý