Tuyên dương 30 cá nhân nhận Giải thưởng Thanh niên Công an xuất sắc, tiêu biểu năm 2019

10:49 25/11/2020     561

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: 30 cá nhân đã được trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Đây là giải thưởng được cụ thể hóa từ Nghị quyết số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương, là một trong 14 đề án, kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết.

Sáng 25/11, Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 07 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên CAND thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013 – 2020 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các vụ, cục trực thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương...

Cụ thể hóa Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nghị quyết số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương ban hành ngày 16/3/2009 với 07 nhiệm vụ, giải pháp, 14 chương trình, đề án thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác thanh niên CAND. Nghị quyết khẳng định: "Đầu tư, chăm lo, phát triển đoàn viên thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là trách nhiệm của toàn lực lượng. Công tác thanh niên là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước".

Qua 11 năm triển khai Nghị quyết số 07 và 07 năm triển khai Chương trình phát triển thanh niên Công an, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong công tác thanh niên CAND.

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn vừa được bầu giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Với sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, chất lượng nguồn nhân lực trẻ của CAND dần được nâng cao ngang tầm nhiệm vụ. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND được quan tâm xây dựng vững mạnh toàn diện, là lá cờ đầu trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước; thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Công an, là đội hậu bị tin cậy của Đảng; được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đội ngũ cán bộ Đoàn đã có nhiều tiến bộ, khẳng định phẩm chất, năng lực công tác trong thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ ban hành các văn bản về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07 trong toàn lực lượng; cập nhật, bổ sung các nội dung chỉ đạo bám sát tình hình thực tế công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong CAND tiếp tục quán triệt, ban hành các Nghị quyết; đồng thời, nghiên cứu, ban hành các văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên theo từng năm, từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; thống nhất mục tiêu xuyên suốt là đào tạo, nâng cao trình độ và phát huy lực lượng thanh niên trong thực tiễn công tác Công an.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao Giải thưởng cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và lao động sáng tạo

 

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 39 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030;  Đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện cả về văn - thể - mỹ. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trong CAND; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên thể hiện năng lực, sở trường của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức đa dạng các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên đặc biệt là đối tượng chiến sĩ nghĩa vụ, lao động hợp đồng trong CAND.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Đồng thời, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện tổ chức Đoàn trong CAND; hoàn thiện các quy định liên quan tới tổ chức, hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, đảng viên trẻ có năng lực, triển vọng giữ các chức danh chủ chốt của Đoàn các cấp; có chính sách đãi ngộ, động viên phù hợp với cán bộ Đoàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ; Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về thanh niên trong CAND từ Bộ đến địa phương; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham mưu quản lý nhà nước về thanh niên. Phát huy vai trò của cơ quan quản lý nhà nước và các cấp bộ Đoàn trong giám sát việc triển khai chính sách, pháp luật và các nội dung có liên quan đến thanh niên trong CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong quá trình triển khai Nghị quyết số 07 và Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013-2020.

 

 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2018- 2019 và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/ĐUCATW ngày 16/3/2009 và Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013- 2020.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an xuất sắc, tiêu biểu năm 2019 cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, chiến đấu, học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và lao động sáng tạo. Đây là giải thưởng được cụ thể hóa từ Nghị quyết số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương, là một trong 14 đề án, kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết.

 

Trịnh Lý