Trường ĐH Hạ Long giành giải Nhất Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ V

09:15 13/09/2021     250

Công tác giáo dục   ĐTN:Tỉnh Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ V năm 2021.

Từ năm 2013 đến nay, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Tỉnh Đoàn - Hội sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức 2 năm/lần, nhằm tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên.

 

Đội thi trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tham gia phần thi "Dấu chân phía trước".


Đây cũng là sân chơii tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 5 đội thi đến từ 5 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh gồm: Đại học Hạ Long, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

Tham gia hội thi các đội thi đã trải qua 3 phần thi gồm "Dấu chân phía trước", "Niềm tin tất thắng" và "Nhà hùng biện tài ba" với nội dung tập trung chủ yếu về: Kiến thức về Triết học, Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam…

Kết thúc hội thi, đội thi trường Đại học Hạ Long đã xuất sắc giành giải nhất./.

 

Nguyễn Dung