Triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười ba, khóa XI

15:41 22/09/2020     578

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười ba, khóa XI sẽ diễn ra ngày 29-30/9/2020 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười ba, khóa XI sẽ dành thời gian 1,5 ngày để Sơ kết việc triển khai Kết luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022; đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Đồng thời thảo luận, cho ý kiến các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tám, gồm: Dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2021; Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 289-QĐ/TW về Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và các đồng chí là ủy viên BCH Trung ương Đoàn tại cơ quan Trung ương Đoàn chủ động sắp xếp công việc, bố trí thời gian về dự Hội nghị.

>>Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười ba, khóa XI - tải tại đây

 

Bảo Anh