Thừa Thiên Huế: Truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2018

04:49 04/12/2018     191

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều ngày 03/12, tại Hội trường UBND thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12.

 

Tiết mục văn nghệ trong chương trình

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ với chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước cũng như vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ. Ttrong thời gian qua, các hoạt động truyền thông Dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã được triển khai sâu rộng với những hình thức, nội dung phong phú, đa dạng và hấp dẫn thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng công tác nâng cao nhận thức cho ĐVTN thông qua các hoạt động tuyên truyền giáo dục sâu rộng, xây dựng các mô hình truyền thông có hiệu quả trong công tác Dân số - KHHGĐ, các mô hình giáo dục tại cộng đồng, đổi mới phương thức tập hợp đoàn kết giáo dục thanh niên có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thay đổi nhận thức, định hướng hành vi tích cực và tạo được phong trào quần chúng trong công tác dân số kế hoạch hoá gia đình; đồng thời, kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và nhà trường tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội qua đó thực hiện thắng lợi mục tiêu dân số ổn định - xã hội phồn vinh - gia đình hạnh phúc.

 

Phần giao lưu câu hỏi với ĐVTN

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong việc hưởng ứng hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khoẻ cho vị thành niên. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh sẽ tổ chức tốt các hoạt động về Dân số - KHHGĐ góp phần tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chính sách về dân số của Nhà nước, giúp cho mỗi một gia đình có điều kiện chăm sóc tốt hơn con em mình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chương trình truyền thông đã diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ đan xen với các câu hỏi giao lưu kiến thức về sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên, công tác truyền thông Dân số - KHHGĐ.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác Dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, hạn chế sự gia tăng dân số đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động Dân số - KHHGĐ.

 

Lê Nguyên Phương - TĐ Thừa Thiên Huế (TN)