Thừa Thiên Huế: Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cho hơn 50 cán bộ Đoàn chủ chốt

08:22 24/05/2020     316

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 22/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên năm 2020 cho hơn 50 cán bộ Đoàn chủ chốt, đội ngũ Báo cáo viên của Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Quang – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao đổi về chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tránh phản bác các quan điểm sai trái thù địch”; với 04 nội dung chính: Vì sao cần phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới, làm thế nào để có thể nhận diện được các thế lực thù địch, nội dung, phương thức chống phá của các thế lực thù địch và những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong thời kỳ mới.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Đồng chí cho rằng trong giai đoạn hiện nay, khi Đại hội đảng bộ các cấp đang được diễn ra và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng nhất là người đứng đầu cần phải nêu cao vai trò trách nhiệm làm tốt những yêu cầu đặt ra trước, trong và sau đại hội. Trong đó có nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá đại hội Đảng. Các thế lực thù địch, phản động, bất mãn đang lợi dụng các kỳ đại hội Đảng để tấn công, làm chuyển hoá tình hình, thay đổi đường lối chính trị ở nước ta, bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn khác nhau. Vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước ta để tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, chống đối từ nội bộ Đảng hòng phá ta từ bên trong phá ra, làm cho ta hoang mang, dao động mất phương hướng, nghi ngờ lẫn nhau dẫn đến mất đoàn kết mà tự diễn biến, tự tan vỡ. Một số người cơ hội chính trị, bất mãn cũng lợi dụng tập hợp các diễn đàn, tọa đàm, phản biện, góp ý cho Đảng, lợi dụng các mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái của mình, liên tiếp viết “tâm thư”, “thư ngỏ”, “kiến nghị”, tung tài liệu vu cáo, đả kích chế độ ta, tác động vào nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, văn nghệ sĩ, trí thức...

Trong đó, chúng đã tận dụng mạng xã hội, internet để lập hàng nghìn trang web, blog, các đài phát thanh truyền hình có chương trình tiếng Việt, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước… nhằm kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội; nhằm xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, làm suy yếu và mất vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thực tiễn đã cho thấy đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa bao giờ ngừng nghỉ, đây là cuộc chiến đầy khó khăn và thách thức.

Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, góp phần thực hiện thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo đồng chí Nguyễn Chí Quang, mỗi cấp bộ Đoàn cần có những giải pháp nhằm đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân và đoàn viên thanh niên; chú trọng nhiều hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cảnh giác cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch; đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, diễn biến tư tưởng, tình cảm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua Hội nghị đã giúp cán bộ Đoàn, đội ngũ Báo cáo viên nâng cao nhận thức trong chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh không bị những thông tin xấu có ý bịa đặt, xuyên tạc liên quan đến công tác nhân sự, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

 

Nguyên Phương