Thành đoàn TP Hồ Chí Minh triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng

23:05 23/07/2011     3241

Công tác giáo dục   Sáng 22/7, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Thành đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.
Theo Chương trình hành động của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 – 2015, tuổi trẻ Thành phố xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tham gia có hiệu quả 6 chương trình đột phá của Thành phố. Cụ thể, phấn đấu 100% Đoàn cơ sở trở lên có công trình thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, 90% chi đoàn có phần việc thanh niên. Tất cả Đoàn xã, phường ở các địa bàn trong chương trình xây dựng nông thôn mới có chương trình, dự án, công trình, phần việc thanh niên thiết thực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


ĐVTN TP Hồ Chí Minh làm vệ sinh môi trường thành phố

Hàng năm, giới thiệu ít nhất 50 cán bộ Đoàn, Hội tham gia chương trình bồi dưỡng “lãnh đạo trẻ” nhằm tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố. Hình thành đội ngũ cán bộ quản lý trẻ giỏi, nhà khoa học trẻ giỏi, doanh nhân trẻ giỏi, người công nhân trẻ giỏi, nông dân trẻ giỏi, sỹ quan trẻ giỏi. Triển khai chương trình vườn ươm doanh nghiệp, các chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp, chương trình đào tạo quản trị, nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp trẻ.

Phát động phong trào thi đua cán bộ công chức trẻ, giỏi, thân thiện, gần gũi với nhân dân và sáng tạo trong tham gia cải cách hành chính, đạo đức tác phong tốt; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, hối lộ, lãng phí trong các cơ quan nhà nước.

Thành đoàn cũng đề ra nhiệm vụ đồng hành, chăm lo nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần và sự phát triển của thanh thiếu nhi. Hàng năm, tổ chức Đoàn tư vấn, hướng nghiệp ít nhất 150.000 thanh niên, học sinh; tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 80.000 lượt thanh niên. Phấn đấu có 50% thanh thiếu niên được tham gia các hoạt động hỗ trợ, trang bị và nâng cao kỹ năng thực hành xã hội. Đến hết năm 2015, phấn đấu có 50% khu chế xuất, khu công nghiệp có Văn phòng Hỗ trợ Thanh niên Công nhân. Từ nay đến hết năm 2015 phấn đấu số lượng đoàn viên thành phố đạt 1.000.000; hàng năm, giới thiệu phát triển Đảng được 35% trên tổng số đoàn viên ưu tú và 70% trên tổng số đảng viên được phát triển của Đảng bộ Thành phố. Đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, tất cả Ủy viên Ban Thường vụ cấp Quận, huyện và tương đương, Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp lý luận chính trị, trung cấp thanh vận và 80% trong độ tuổi thanh niên./.