Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Kiên Giang gồm 15 thành viên

09:47 09/09/2019     492

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh đoàn quý III năm 2019, ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Kiên Giang.

Quang cảnh hội nghị phản biện xã hội đối với Luật Thanh niên (sửa đổi)

 

Thông qua hội nghị nhằm tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn, góp phần tuyên truyền, định hướng, nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác thanh niên và các vấn đề, sự kiện xã hội nổi bật; đấu tranh, phản biện trước những thông tin xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo chuyên đề Tình hình Biển Đông và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta. Trước sự việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 đã có những hoạt động vi phạm chủ quyền khu vực biển xung quanh bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam gần 2 tháng qua. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã và đang có những hành động kiên quyết, kiên trì và sách lược đúng đắn để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đảng và Nhà nước ta luôn kiên định đường lối, mục tiêu độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, thực hiện bằng sách lược mềm dẻo, phương thức linh hoạt, đối phó có hiệu quả với sự biến động phức tạp của tình hình; sự đan xen, chuyển hóa phức tạp giữa đối tác và đối tượng; với mọi âm mưu, thủ đoạn, tình huống của các thế lực thù địch, phản động, nhằm đạt mục tiêu cao nhất.

Với những chủ trương, chiến lược và sách lược cùng các hành động kiên quyết, kiên trì, khôn khéo được sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ luôn chủ động, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Kiên Giang gồm 15 thành viên được cơ cấu từ các ngành, đơn vị: Công an tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Cao đẳng Kiên Giang, Đại học Kiên Giang và cán bộ, công chức các phòng, ban Tỉnh đoàn.

Câu Lạc bộ được thành lập nhằm mục đích tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tạo diễn đàn, sân chơi giúp đoàn viên, thanh niên được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các luồng tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một các thấu đáo, cặn kẽ.

*Buổi chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Dự thảo Luật thanh niên (sửa đổi), gồm có 7 Chương và 67 Điều; tăng 01 chương và 31 Điều so với Luật năm 2005. Trong đó: Chương I. Quy định chung, gồm 11 điều; Chương II. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên, gồm 02 mục 18 điều; Chương III. Chính sách đối với thanh niên, gồm 17 điều; Chương IV. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với thanh niên, gồm 09 điều; Chương V. Tổ chức thanh niên, gồm 05 điều; Chương VI. Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên, gồm 04 điều; Chương VII. Tổ chức thực hiện, gồm 03 điều.

Tại hội nghị , các đại biểu cho rằng: Sau 13 năm triển khai thực hiện và tổng kết thi hành Luật thanh niên cho thấy việc ban hành Luật thanh niên đã tạo cơ sở pháp lý cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên; tác động tích cực đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức thanh niên và chức năng quản lý nhà nước về thanh niên. Việc ban hành Luật thanh niên đã tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật thanh niên đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc và bất cập; vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên 2005 là cần thiết.

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) như: Cần làm rõ hơn vai trò, cơ chế vận hành và trách nhiệm của những cơ quan liên quan được nhắc đến trong Luật Thanh niên (sửa đổi), bởi trách nhiệm càng cụ thể rõ ràng, cơ chế giám sát, thực thi Luật càng hiệu quả hơn; Nội dung một số điều, khoản cần chỉnh sửa cho dễ hiểu; Luật nên có phần giải thích từ ngữ được sử dụng trong Luật để phù hợp với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, trong đó phân định chính sách rõ ràng với từng nhóm thanh niên. Ngoài ra, còn có các ý kiến về thể thức trình bày, cấu tạo các chương và từ ngữ được sử dụng trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi); đối thoại với thanh niên...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tiếp thu và ghi nhận các ý kiến của các đại biểu; đồng thời, mong muốn Luật Thanh niên sửa đổi phải thực sự có tính khả thi, đột phá và những nội dung trong luật cần quy định rõ ràng hơn, cụ thể hơn, để phát huy vai trò, vị trí của thanh niên trong xã hội.

 

Đỗ Xuân - TĐ Kiên Giang,BA