Quảng Trị: Tăng cường sử dụng mạng xã hội để định hướng, tuyên truyền, giáo dục thanh niên

11:31 23/05/2019     1302

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Xác định tầm quan trọng của mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục định hướng giá trị sống cho thanh, thiếu nhi, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tăng cường chỉ đạo các cấp bộ đoàn mở rộng và bám sát mặt trận tuyên truyền trên mạng xã hội, nhất là ứng dụng Facebook.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kì 2017 - 2022 xác định, đến năm 2022, 100% cấp bộ đoàn thành lập, duy trì hoạt động có hiệu quả các tài khoản, các chuyên trang trên mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên.

Chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, một tuần một câu chuyện đẹp” trên trang facebook Tỉnh đoàn Quảng Trị

Tính đến hết năm 2018 các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đang khai thác hiệu quả hệ thống thông tin trên mạng xã hội của Đoàn Thanh niên thông qua 25 tài khoản, chuyên trang của đoàn cấp tỉnh và cấp huyện, 845 tài khoản, chuyên trang của các cơ sở đoàn. Bằng việc duy trì kênh thông tin này, ngoài làm tốt công tác kết nối, tương tác giữa tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi; quảng bá, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng của quê hương, đất nước, đây còn là nơi “giải độc” thông tin, phản biện các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch chống phá nhằm định hướng, cung cấp cho thanh niên và người dùng mạng xã hội cái nhìn đúng đắn nhất về các vấn đề quan tâm.

Với quan điểm gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, các cấp bộ đoàn thường xuyên tuyên truyền các câu chuyện đẹp, nhân văn, những tấm gương tốt, những yếu tố tích cực... trong cuộc sống đến với đoàn viên, thanh niên qua mạng xã hội; tuyên truyền, vận động thanh niên ứng xử văn hóa trên mạng xã hội, có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Điển hình là cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên trang cộng đồng “Tỉnh đoàn Quảng Trị” và các trang facebook cấp huyện, cấp cơ sở. Đều đặn mỗi ngày vào sáng sớm và trước giờ đi ngủ, các trang facebook của các cấp bộ đoàn sẽ đăng tải những tin tức, câu chuyện tích cực. Nhiều bài viết đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dùng mạng xã hội thu hút rất nhiều lượt chia sẻ, lượt tiếp cận. Những tin tích cực như “cơn gió mát lành” làm dịu đi cái ngột ngạt giữa “cơn bão” tin giả, tin tiêu cực, qua đó góp phần định hướng giá trị sống, nhân cách, niềm tin và tư tưởng cho thanh, thiếu niên, đồng thời tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên dùng chính mạng xã hội cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề thời sự đang được dư luận quan tâm; chủ động nhận diện vấn đề, đưa tin, viết bài phản bác những thông tin xấu, độc, các luận điệu chống phá và bình luận bác bỏ những tin, bài sai sự thật, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên facebook. Với các tuyến tin, bài phù hợp với thị hiếu của thanh niên đã thu hút lượt chia sẻ, tiếp cận lớn của người dùng mạng xã hội. Nhiều bài viết thu hút lượng lớn số lượt tương tác từ người dùng facebook, bình quân trên 600 lượt xem/bài, một số bài có 4.000- 5.000 lượt tương tác...

Để làm tốt hơn nữa vai trò “người dẫn đường”, định hướng giá trị sống và tăng cường sức đề kháng của thanh niên trên mặt trận đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, trong thời gian tới các cấp bộ đoàn sẽ tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động và tạo cơ hội để thanh niên rèn luyện trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh xây dựng, duy trì các tài khoản, chuyên trang trên mạng xã hội để kịp thời tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên. Để đây vừa là kênh thông tin tương tác giữa tổ chức đoàn và thanh thiếu nhi, vừa là nơi cung cấp cho thanh niên những thông tin “sạch”, chính xác, kịp thời định hướng tư tưởng, nhận thức và dư luận xã hội trong thanh niên. Củng cố, duy trì đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên các cấp của đoàn, phát huy vai trò của các hạt nhân nòng cốt trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội; tổ chức tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mạng xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên các cấp của đoàn.

Song song với đó, Đoàn Thanh niên tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục của đoàn theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thanh, thiếu niên, trong đó cần nâng cao chất lượng các trang mạng xã hội của các cấp bộ đoàn. Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại trên mạng xã hội nhân các sự kiện lớn. Vận động cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia chia sẻ các thông tin tích cực, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

 

CTV Thúy An - Tỉnh đoàn Quảng Trị (TN)