Quảng Trị: Câu lạc bộ Lý luận trẻ - nơi ươm mầm “Hạt giống đỏ”

16:33 28/09/2020     91

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 27/9, tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Quảng Trị tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Quý III, năm 2020.

Chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Văn Đông, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh và đồng chí Thiếu tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an cùng các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh và Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị.

 

Đồng chí Trần Văn Đông, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh và đồng chí Thiếu tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an chủ trì buổi sinh hoạt

 

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên Câu lạc bộ đã thẳng thắn chia sẻ, trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong quá trình công tác và đã được đồng chí Lê Hoàng Việt Lâm thông tin, trao đổi, định hướng một số mô hình, kinh nghiệm, cách nhận diện, hình thức đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và những vấn đề cần quan tâm; điểm mới tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; định hướng mô hình nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ; thời sự quốc tế và vấn đề Biển Đông hiện nay; cách nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm xấu, độc trên mạng xã hội...

Đồng chí Lê Hoàng Việt Lâm nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và bảo vệ quá trình hội nhập quốc tế. Đồng chí mong muốn, mỗi thành viên Câu lạc bộ phải có hiểu biết cơ bản những vấn đề cơ bản của Triết học, thời sự chính trị và những điều cơ bản trong các văn bản của Đảng; cần có phương pháp phản biện phù hợp, khoa học.

Trong xây dựng mô hình hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, đồng chí Lê Hoàng Việt Lâm cho rằng: Cần phải tạo ra nhiều cách thức, hình thức hoạt động mới, sáng tạo nhằm lý giải các vấn đề một cách cụ thể, đồng thời trau dồi kỹ năng lý luận và phản biện của các thành viên Câu lạc bộ. Câu lạc bộ Lý luận trẻ là nơi ươm mầm “hạt giống đỏ” trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, những “hạt giống đỏ” phải được gieo đúng và nảy mầm.

Buổi sinh hoạt lần này là diễn đàn bổ ích, giúp các thành viên Câu lạc bộ nắm bắt thêm những thông tin mới, có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng để xây dựng nền tảng tư tưởng, bồi đắp lý luận phục vụ công tác chuyên môn; đồng thời là báo cáo viên, tuyên truyền viên, là người “chiến sĩ” cách mạng trên mặt trận tuyên truyền đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Đảng trước thềm Đại hội Đảng Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tú Anh - TĐ Quảng Trị