Quảng Ngãi: Sinh hoạt chuyên đề về đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng

09:31 05/10/2020     132

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Câu lạc bộ lý luận trẻ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức sinh hoạt định kỳ quý III, năm 2020, chuyên đề "Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng".

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Lê Thị Thanh Hiếu, Phó phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi; đồng chí Trần Đăng Minh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Quảng Ngãi.

 

Buổi sinh hoạt CLB Lý luận trẻ tỉnh Quảng Ngãi

 

Qua chuyên đề "Vai trò của tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức hoạt động tuyên truyền, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng", đồng chí Lê Thị Thanh Hiếu, Phó phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông tin về tình hình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trước thềm đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; định hướng một số nội dung cơ bản về bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, trong đó có những vấn đề chính mà hiện nay các thế lực thù địch đang tập trung hướng đến mà thanh niên phải chủ động tự tạo sức đề kháng cho chính mình đó là việc nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Bên cạnh sự thống nhất về nội dung sinh hoạt CLB trong quý IV và năm 2021, tham gia buổi sinh hoạt, thành viên CLB còn có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, tập trung và thống nhất việc thành lập fanpage cấp tỉnh của CLB lý luận trẻ Quảng Ngãi trên mạng xã hội facebook nhằm tổ chức tuyên truyền, tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng./.

 

Dương Thành Tuyên (Tỉnh đoàn Quảng Ngãi)