Phú Yên: Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng

15:57 28/08/2020     126

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 28/6/2020, Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức Diễn đàn Góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

Quang cảnh hội nghị
 

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa IX; Thường trực các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn.

Tại diễn đàn, các cán bộ, đảng viên và Thường trực các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã giao lưu, bày tỏ quan điểm, ý kiến của cá nhân về nhiều ý kiến góp ý xây dựng Đảng như: các quy định của Đảng, chính quyền có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn; việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng; mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên với Nhân dân.  Đồng thời góp ý với đảng viên về thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; mối quan hệ giữa đảng viên với Nhân dân. Về đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên như: những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay; nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; giải pháp phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay....

Cũng tại diễn đàn, các đơn vị cũng đã tham luận về tăng cường vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác tham gia xây dựng Đảng; giải pháp đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên Công an Phú Yên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên nhằm góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên, thanh niên.

Thông qua diễn đàn nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên./.

 

Bảo Kính