Nghệ An: Hơn 500 ĐVTN được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách bảo hiểm

15:29 04/11/2019     218

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các chính sách an sinh xã hội.

Sáng 3/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện cho hơn 500 đoàn viên, thanh niên.

 

Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện cho ĐVTN

 

Trong thời gian 1 buổi, hơn 500 học viên là đoàn viên, thanh niên và sinh viên trên địa bàn thành phố Vinh được nghe đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; những nội dung cơ bản về chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện; những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Tại hội nghị, các học viên đã được tư vấn, đối thoại và trao đổi nhiều câu hỏi liên quan đến mức lương đóng Bảo hiểm xã hội; thủ tục cấp, nhận sổ Bảo hiểm xã hội; quyền lợi khi tham gia đóng bảo hiểm; các quy định về hỗ trợ tìm việc làm, học nghề; chi phí thanh toán chữa bệnh đối với thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện...

Qua đó, giúp cho học viên có cái nhìn toàn diện, hiểu rõ hơn về chính sách nhân văn của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tự nguyện để từ đó tự giác tham gia, góp phần thực hiện các mục tiêu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tự nguyện.

Cũng trong chương trình, Ban Tổ chức đã cung cấp cho các bạn đoàn viên, thanh niên các tài liệu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện và phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Bảo hiểm với mong muốn giúp các bạn đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về các loại bảo hiểm trên.

 

Quang Thành - TĐ Nghệ An (TN)