Nâng chất nội dung và đổi mới phương thức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ An Giang

10:27 25/09/2020     287

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ An Giang tiến hành sinh hoạt định kỳ lần thứ 7 quý III năm 2020. Buổi sinh hoạt nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Câu lạc bộ 9 tháng đầu năm và phương hướng 03 tháng cuối năm 2020.

Nhiều ý kiến góp ý của thành viên CLB về nội dung và phương thức sinh hoạt

 

9 tháng vừa qua, Câu lạc bộ đã tham mưu và tham dự nhiều hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, cụ thể: Tham dự Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ cụm Sông Hậu năm 2019 diễn ra tại Kiên Giang từ ngày 27 và 28/12/2019, tại Liên hoan, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phát biểu tham luận tại Chương trình Tọa đàm “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng” và phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ cụm Sông Hậu sắt son niềm tin với Đảng”;  tham gia hoạt động về nguồn dâng hương tại Khu Di tích lịch sử An ninh Khu IX (tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) và trao 02 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt huyện U Minh Thượng (mỗi suất 01 triệu đồng).

Câu lạc bộ Lý luận trẻ duy trì sinh hoạt ít nhất 01 lần/quý, hằng tháng, thành viên Câu lạc bộ tham gia biên soạn tài liệu sinh hoạt Chi đoàn để chuyển tải xuống các cơ sở Đoàn, Hội sinh hoạt; viết bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đăng trên các Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội do Đoàn, Hội quản lý. Đồng thời, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ An Giang còn viết bài tham gia Hội thảo Khoa học cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức: “An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang tổ chức “Tấm gương chiến đấu và hy sinh của Anh hùng Neáng Nghés trong kháng chiến chống Mỹ”. Kết quả có 07 bài viết được duyệt và đăng vào Kỷ yếu Hội thảo.

Trong 03 tháng cuối năm 2020, Câu lạc bộ Lý luận trẻ An Giang tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, hội viên trong tỉnh: Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ An Giang lần thứ 8 quý IV vào tháng 11/2020, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”; tham gia biên soạn tài liệu sinh hoạt Chi đoàn; viết bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, viết bài tham gia các Hội thảo Khoa học nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, dân tộc do Tỉnh ủy, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang tổ chức; định hướng đổi mới nội dung trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ hiện nay; củng cố Ban Chủ nhiệm và thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ An Giang. Đồng thời, tham mưu triển khai các nội dung trọng tâm của Đoàn, Hội các cấp: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI; các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, của Đoàn; học tập 04 bài học Lý luận chính trị dành cho Đoàn viên; Nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh thiếu niên An Giang trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tham mưu tổ chức các hoạt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, buổi sinh hoạt Câu lạc bộ được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung sinh hoạt, các nội dung sinh hoạt phong phú. Trong đợt sinh hoạt tới, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cần lựa chọn chủ đề phù hợp, thu hút thành viên tham gia. Câu lạc bộ phải thực sự là nơi tập hợp, sân chơi trí tuệ, là nơi tiếp cận và truyền tải thông tin về các quan điểm, chủ trương của Đảng, của Đoàn; là môi trường chia sẻ và học tập chính trị trong đoàn viên, thanh niên; nội dung sinh hoạt tuy phong phú nhưng kỳ sinh hoạt tới cần đổi mới, nâng chất nội dung, đồng thời cần thay đổi hình thức sinh hoạt linh động hơn, có thể mời chuyên gia về các lĩnh vực khác nhau báo cáo bài cũng như tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên Câu lạc bộ; từng thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hỗ trợ các cơ sở Đoàn trong tỉnh trong công tác giáo dục của Đoàn.

Giới thiệu tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dịp này, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếp tục triển khai phong trào thúc đẩy đam mê đọc sách trong đoàn viên, thanh niên “Mỗi kỳ họp là một quyển sách quý về Bác Hồ, Bác Tôn”, qua đó đã giới thiệu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 10/1947, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và hoàn thành. 73 năm từ khi ra đời tác phẩm đến nay, “Sửa đổi lối làm việc” vẫn là một trong những văn kiện hết sức quan trọng, có tác dụng làm nền tảng tư tưởng, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Mục đích của tác phẩm là giúp nâng cao trình độ lý luận, nâng cao tư tưởng và tình cảm cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong công tác của người cán bộ cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng.

Buổi sinh hoạt diễn ra thành công tốt đẹp. Có nhiều ý kiến trao đổi, góp ý nhằm đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Câu lạc bộ trong gian tới; định hướng nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; Nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ An Giang cũng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn Huyện Đoàn Tri Tôn chuẩn bị các nội dung ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Tri Tôn vào đầu tháng 10 năm 2020./.
 

Thanh Tiền