Kiên Giang: Tập huấn triển khai thu thập dữ liệu “Bản đồ số”

09:43 21/01/2019     251

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Đối tượng tham gia tập huấn, cán bộ đoàn, nhân viên bưu điện 15 huyện, thành phố và 145 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

 

Ngày 17/01, Tỉnh đoàn Kiên Giang phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thu thập dữ liệu “Bản đồ số” thuộc Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai thu thập dữ liệu “Bản đồ số” địa bàn tỉnh Kiên Giang tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, địa danh... của bản đồ số Việt Nam để phục vụ công tác quản lý nhà nước đồng thời hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp khai thác, sử dụng, tạo ra các ứng dụng phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh; phát triển thu hút du lịch.

Mục tiêu của dự án là thực hiện thu thập dữ liệu tất cả các địa điểm, địa danh của các địa phương trong tỉnh. Nội dung thu thập dữ liệu bao gồm: tên địa chỉ, địa chỉ chi tiết của địa điểm (số nhà, đường phố, ngõ ngách tại thành phố hoặc xóm, cụm, tổ...tại nông thôn). Các đối tượng được thu thập là nhà dân, nhà hàng, ngân hàng, bưu điện...).

Ngoài ra, đối với các địa điểm đặc biệt như trường học, các địa danh y tế, cơ quan hành chính, điểm du lịch, điểm bưu chính công cộng... sẽ được chụp ảnh làm dữ liệu.

Tại hội nghị, các kỹ thuật viên của Bưu điện đã giới thiệu, hướng dẫn cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên các thao tác thực hiện cài đặt phần mềm, các bước tiến hành thu thập địa chỉ trên điện thoại thông minh và trực tiếp đi thực hành tại một số địa chỉ, địa danh trên địa bàn thành phố Rạch Giá để cập nhật lên phần mềm hệ thống.

Ngay sau hội nghị tập huấn, Tỉnh Đoàn sẽ chỉ đạo các đơn vị đoàn địa phương thành lập các nhóm thu thập dữ liệu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Các nhóm sẽ triển khai khảo sát khu vực thu thập dữ liệu, phân chia khu vực cho từng cá nhân trong nhóm, sau đó các cá nhân tiến hành việc thu thập và trực tiếp cập nhật dữ liệu địa chỉ theo khu vực đã được phân công. Chương trình thu thập dữ liệu “Bản đồ số” được triển khai đồng loạt với mục tiêu hoàn thành việc thu thập dữ liệu toàn bộ địa chỉ, địa danh của các địa phương trong toàn tỉnh trong tháng 01/2019.

Để hoàn thành Chương trình thu thập dữ liệu “Bản đồ số”, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Kiên Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu thập dữ liệu “Bản đồ số”.

Biên bản ký kết thỏa thuận được tiến hành trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, Chính phủ giao cho Bưu điện làm đầu mối triển khai và giai đoạn đoạn 2 Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá” đã phân công cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bưu điện phối hợp triển khai, theo đó lực lượng đoàn viên thanh niên, nhân viên Bưu điện sẽ trực tiếp tham gia thu thập dữ liệu cho dự án.

Cũng theo biên bản thỏa thuận, Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm đầu mối kỹ thuật, vận hành phần mềm quản trị, hỗ trợ tập huấn cho toàn bộ lực lượng tham gia thu thập dữ liệu bản đồ số trên địa bàn tỉnh; cử cán bộ chịu trách nhiệm, thực hiện công tác thu thập dữ liệu đối với địa bàn phân công. Tỉnh đoàn sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đoàn viên nhận thức và tự nguyện tham gia tích cực công tác thu thập dữ liệu.

 

Đỗ Xuân,TĐ Kiên Giang-BA