Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII năm 2020

08:59 26/11/2020     500

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 25/11, tại trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh phân hiệu Vĩnh Long, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ VII, năm 2020 được tổ chức với sự tham dự của 05 đội thi đến từ các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh.

Các đội thi lần lượt trải qua 4 phần thi gồm các nội dung: “Theo dòng lịch sử”, “Dấu chân phía trước”, “Đi tìm chân lý”, “Ánh sáng soi đường” xoay quanh kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác - Lênin; nội dung kiến thức môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; các hiểu biết về các nhà tư tưởng, triết học, kinh tế học tiêu biểu của các thời kỳ, các nhà cách mạng, lãnh tụ, danh nhân trong và ngoài nước.

 

 

Nội dung hội thi bám sát những vấn đề cơ bản của các môn Lý luận chính trị đang được giảng dạy và học tập cho sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng; các kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, thực hiện những vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát chủ đề học tập năm 2020; các thành tựu về chính trị - kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam và Tỉnh Vĩnh Long; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.

Các vấn đề về chủ quyền, biển, đảo của Việt Nam gắn với đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Các nội dung khởi nghiệp của thanh niên và Cách mạng Công nghiệp 4.0; Việc triển khai xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động"; việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BTC ngày 10/01/2019 việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01 –CT/TWĐTN ngày 15/7/2013 về việc "Tăng cường rèn luyện phong cách, thực hiện lề lối công tác cán bộ đoàn"; Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC ngày 14/2/2019 " về một số giải pháp nâng cao công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022"; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 " về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 - 2022" Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022; Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong tình hình mới….

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về trường Đại học Cửu Long, giải Nhì là trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; giải Ba là trường Cao Đẳng Vĩnh Long, các đơn vị còn lại là trường ĐH Kinh tế TP HCM phân hiệu Vĩnh Long và trường ĐH Xây dựng Miền Tây nhận giải Khuyến khích.

 

CTV TĐ Vĩnh Long