Gia Lai: Phát động cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính

14:05 28/08/2020     199

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Cuộc thi được tổ chức từ ngày 28/8/2020 đến ngày 28/9/2020. Đối tượng tham gia cuộc thi là Đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức trong các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố, các huyện thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Quang cảnh lễ phát động
 

Sáng ngày 28/8 Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với các ngành tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2020.

Hình thức cuộc thi là thi viết trả lời các câu hỏi của ban tổ chức cuộc thi. Nội dung cuộc thi là tìm hiểu về công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2020; nhận thức về một số nhiệm vụ cụ thể cải cách hành chính thông qua việc xử lý tình huống được ban tổ chức đưa ra, đề xuất được sáng kiến, ý tưởng, giải pháp mới đã triển khai và mang lại hiệu quả trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị địa phương hoặc ứng dụng trên địa bàn tỉnh.

Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức trong các tổ chức đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hiểu rỏ mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Qua cuộc thi chọn lọc các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp mới hữu ích, thiết thực trong công tác cải cách hành chính để triển khai trên địa bàn tỉnh.

 

Hà Đức Thành