Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng

08:13 16/08/2020     2730

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Long An quan tâm, rèn luyện, bồi dưỡng, tạo nguồn đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) để giới thiệu các cấp ủy xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt của tổ chức Đoàn, nhằm bổ sung đội ngũ đáng tin cậy, nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho Đảng. Những năm qua, Tỉnh đoàn đều ban hành kế hoạch, hướng dẫn, triển khai đến các tổ chức cơ sở Đoàn chủ động rà soát, mở rộng đối tượng đoàn viên trong khu vực trường học, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và địa bàn dân cư; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, học tập lý luận chính trị, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến ĐVTN,... Từ đó, kịp thời đánh giá, lựa chọn những đoàn viên tiêu biểu, ưu tú giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

 

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

 

Song song đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần thúc đẩy công tác phát triển Đảng như tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ Lý luận trẻ, lực lượng chính trị nòng cốt của Đoàn trong đấu tranh bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; phối hợp tổ chức, quán triệt sâu, rộng, triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về công tác TN và chiến lược phát triển TN; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; phát huy hiệu quả các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, góp phần rèn luyện ĐVƯT, bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cao cho Đảng, tạo môi trường rèn luyện đảng viên trẻ.

Toàn tỉnh hiện có 289.700 ĐVTN. Nhìn chung, tình hình ĐVTN ổn định, ngày càng chủ động, có bản lĩnh chính trị vững vàng trên nhiều lĩnh vực, ngày càng phấn đấu để được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2019, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu cho cấp ủy Đảng 3.381 ĐVƯT, trong đó có 1.184 ĐVƯT đã được kết nạp Đảng. 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 1.042 ĐVƯT được giới thiệu, xem xét đối tượng Đảng, trong đó kết nạp 476 ĐVƯT vào Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Võ Minh Quốc cho biết: “Để tạo nguồn phát triển Đảng trong ĐVTN, thời gian qua, ngoài tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong ĐVTN, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn đẩy mạnh giáo dục truyền thống kết hợp tham quan thực tế; tổ chức nhiều hoạt động, phong trào để ĐVTN có cơ hội được cống hiến, rèn luyện. Một đoàn viên được đứng chân vào Đảng phải có tiêu chí rõ ràng, thật sự ưu tú, chất lượng chứ không chạy theo thành tích, kết nạp ồ ạt. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thường xuyên quan tâm, khuyến khích ĐVƯT nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để khi đứng chân vào hàng ngũ của Đảng sẽ phục vụ đắc lực cho Đảng”.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Cần Giuộc - Phạm Duy Phương bày tỏ: “Qua nhiều năm phấn đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tôi đã được Huyện đoàn Cần Giuộc đánh giá là ĐVƯT, giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp Đảng. Ngày 25/10/2019, tôi vinh dự được công nhận đảng viên dự bị và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức. Tôi luôn cố gắng làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tích cực tham gia các hoạt động hướng về cơ sở, giúp ĐVTN làm kinh tế, xây dựng cảnh quan môi trường quê hương xanh, sạch, đẹp”.

 

 

Thanh niên với những hoạt động chăm lo đời sống người dân khó khăn

 

“Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi luôn xác định phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt quy định của cơ quan; hòa nhã với đồng nghiệp, quan tâm giúp đỡ người dân, người già, trẻ em cơ nhỡ, yếu thế. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, đóng góp cho phong trào chung tại địa phương; xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh” - Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Tân Hưng - Nguyễn Thị Mỹ Trung thổ lộ.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, phần lớn ĐVTN sau khi đứng chân vào hàng ngũ của Đảng ngày càng ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội, phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng, luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH, giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương.

Xác định rõ vai trò của mình trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục chú trọng tổ chức các hoạt động, phong trào TN thiết thực. Qua đó, bồi dưỡng, tạo nguồn ĐVTN chất lượng, giới thiệu cấp ủy Đảng xem xét, bảo đảm tỷ lệ kết nạp đảng viên theo yêu cầu kế hoạch hàng năm./.

 

Trần Thoa