Đoàn có nhiều hoạt động thiết thực, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra

15:59 28/12/2019     260

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 28/12, tại Đắk Lắk, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ trong tâm năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội từ T.Ư đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng cán bộ và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, coi trọng việc nắm tình hình nhân dân, nhất là các địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, người lao động. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, sản xuất, kinh doanh giỏi, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Tích cực tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội luôn triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giảm nghèo bền vững, tình nguyện vì cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, tham gia đối thoại, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đã phối hợp, tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn trọng điểm về vấn đề tôn giáo, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước của bộ chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác đối ngoại nhân dân được thực hiện có hiệu quả theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, năm 2019 Trung ương Đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trung ương Đoàn đã có nhiều sáng kiến triển khai các hoạt động chính trị đi vào đời sống thanh niên một cách nhẹ nhàng; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên. Hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” thu hút hơn 1 triệu thanh niên tham gia.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TPO

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhận xét mảng hoạt động thanh niên tình nguyện luôn thu hút lượng người tham gia năm sau luôn cao hơn năm trước; từ đó, tạo cảm hứng, chuyển biến trong tư tưởng của thanh niên.

"Trung ương Đoàn đã tập trung giải quyết những điểm hạn chế của năm 2018 không đạt chỉ tiêu. Qua năm 2019 các chỉ tiêu đều đã đạt và vượt. Ví dụ đề ra phấn đấu 1 triệu ý tưởng, nhưng đã có tới 1,2 triệu ý tưởng. Nhiều đơn vị đã cụ thể hóa những ý tưởng này thành chương trình hành động gần gũi và thiết thực với đời sống. Cũng trong năm 2019, việc đưa cán bộ đi cơ sở đã trở nên thiết thực và hiệu quả hơn, gắn với những chuyên đề cụ thể”, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2019.

Bà Trương Thị Mai lưu ý trong năm 2020, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương cần tập trung thực hiện tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 290 của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Trung ương, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường và chủ động nắm tình hình nhân dân; kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân để kiến nghị, phản ảnh, tham mưu với Đảng, Nhà nước; theo dõi, đốn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết và trả lời các kiến nghị của nhân dân.

Nhấn mạnh tới việc xây dựng và củng cố hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp, nhất là ở cơ sở, bà Trương Thị Mai cho rằng trước tiên cần tăng cường tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân, hướng các hoạt động về cơ sở, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Bà Trương Thị Mai đề nghị cần đẩy mạnh việc tiếp cận những vấn đề mới gắn với quá trình lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự đổi mới của đất nước; Quan tâm đến những tác động của mạng xã hội, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với đoàn viên, hội viên và nhân dân; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, chăm lo các đối tượng chính sách, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đồng thời cần nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội phát động, gắn với việc thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia.

Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai cũng lưu ý tới việc thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, phát động các phong trào thi đua trong quần chúng nhân dân; tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác hòa giải, giải quyết những khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc trong nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

 

Kiều Anh