Diễn đàn "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

15:23 04/06/2020     1459

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều ngày 03/6/2020, Tỉnh đoàn Hoà Bình đã tổ chức diễn đàn "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Hội nghị góp ý văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư tỉnh đoàn, đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cùng các đồng chí trong BCH Tỉnh đoàn, các đồng chí là thành viên câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Hoà Bình.

 

Toàn cảnh chương trình

 

Tại chương trình các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề lý luận trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Một là, làm rõ những yếu tố chủ quan và khách quan, tích cực và tiêu cực tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đoàn viên, thanh niên và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận chính trị tư tưởng mà đối tượng mục tiêu của chúng là đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Hai là, tiếp tục làm rõ vai trò của các cấp bộ đoàn, CLB lý luận trẻ , của Đảng viên trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Ba là, vai trò đoàn viên, thanh niên trong tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua chủ động tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị; góp phần xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, chi đoàn và tại địa phương, cơ quan, đơn vị cùng lĩnh vực mình công tác.

Phát biểu tại chương trình, khi đánh giá vai trò của các cấp bộ đoàn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Tư - Bí thư Thành Đoàn cho rằng: “Các cấp bộ đoàn cần đổi mới các phương pháp giáo dục, tuyên truyền, tiếp tục triển khai sáng tạo, cụ thể hoá chỉ thị số 42, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết, kết luận, đề án của BCH Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thành niên giai đoạn 2018-2020, phát huy rõ hiệu quả công tác nêu gương của cán bộ Đoàn đối với đoàn viên, thanh niên.

Theo Đồng chí Bùi Thị Thuỷ - Bí thư huyện đoàn Lạc Sơn, để xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, các Đảng viên trẻ trước hết phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc 4 vai trò của người Đảng viên, được quy định trong Điều lệ Đảng. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng trau dồi, chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm”.

Đại điện CLB Lý luận trẻ, đồng chí Nguyễn Đức Tính - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ cho rằng: “Các cấp bộ đoàn cần tích cực tuyên truyền bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, trên các trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn, là nơi giao lưu, nắm bắt được hầu hết các dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên, từ đó có các phương thức tuyên truyền gần gũi, mang lại hiệu quả cao”.

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Ánh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn cũng đồng tình với các ý kiến đóng góp tại chương trình và cho rằng: Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính là từ những công việc thực tế mà cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên đang thực hiện như: Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phát triển kinh tế tại địa phương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại cơ quan đơn vị…vv

Phát biểu kết luận tại chương trình, đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn, thời gian tới, các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, hành động cách mạng của Đoàn, đẩy mạnh chương trình rèn luyện đoàn viên; cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên đạt hiệu quả cao. Mỗi cán bộ đoàn phải là những tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để đoàn viên, thanh niên học tập và noi theo. Đồng thời làm tốt công tác năm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên, từ đó góp phần định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trước các vấn đề nóng của xã hội theo chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cũng trong khuổn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cơ bản các đại biểu đồng tình với dự thảo văn kiện và có thêm 1 số góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII.

 

Tuyết Bùi - TĐ Hòa Bình