CLB Lý luận trẻ tỉnh Tiền Giang sinh hoạt lệ kỳ tháng 02/2020

20:04 14/02/2020     241

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 14/02/2020, tại cơ quan Tỉnh Đoàn, Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ tỉnh Tiền Giang sinh hoạt lệ kỳ tháng 02/2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Tiền Giang sắt son niềm tin với Đảng” với sự tham gia của 42 thành viên CLB và cán bộ chuyên trách Tỉnh Đoàn.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã được xem phim tài liệu tuyên truyền do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) thực hiện nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); giao lưu trò chơi đoán từ và thảo luận quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm chiến đấu, đấu thanh thắng lợi và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong thời đại mới; thảo luận đóng góp, chỉnh sửa từng nội dung, điều mà quy chế CLB đã đề ra.

Trong nội dung sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm CLB đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong CLB và đưa ra các phương án hoạt động của CLB trong thời gian tới; thảo luận nội dung sinh hoạt của CLB hướng tới nâng cao khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực công tác của cán bộ Đoàn các cấp, cơ quan Tỉnh Đoàn; nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn.

 

Thành viên CLB xem phim tài liệu tuyên truyền

Tặng quà cho thành viên CLB

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn đề nghị Ban chủ nhiệm CLB cần quan tâm làm tốt một số nội dung để phát triển hoạt động của CLB trong thời gian tới. Trong đó: CLB cần đề xuất nhiều ý kiến, ý tưởng, mô hình hay, hiệu quả trong công tác định hướng tình hình tư tưởng thanh niên; xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc ứng phó kịp thời và tạo ra những sản phẩm tuyên truyền cụ thể để đấu tranh, phản bác trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; giải pháp, hình thức sinh hoạt của CLB; cần đưa ra quy chế sinh hoạt cụ thể; đồng thời giới thiệu, kết nạp thêm những nhân tố xuất sắc, tích cực tham gia vào các hoạt động của CLB góp phần giúp CLB hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn phát biểu tại buổi sinh hoạt

Thông qua sinh hoạt định kỳ CLB nhằm nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên giai đoạn hiện nay.

 

CTV Tỉnh đoàn Tiền Giang (TN)