Cần thể chế hóa quy định về phản biện xã hội

09:27 10/09/2020     216

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho rằng việc thực hiện quy định phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để nâng cao hiệu quả thi hành Luật MTTQ Việt Nam, cần thể chế hóa quy định về phản biện xã hội thành một nghị định, hoặc các văn bản dưới Luật...

Ngày 10/9, tại Trụ sở Trung ương Đoàn (Hà Nội), Đoàn kiểm tra khảo sát của Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Sơ kết 05 năm thi hành luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Là một thành viên tập thể của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua 5 năm thi hành Luật mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhận thức của đại bộ phận cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân được nâng cao. Việc quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên được tổ chức Đoàn, Hội các cấp chú trọng. Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng được thực hiện có hiệu quả. Chất lượng cơ sở Đoàn được nâng cao; đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp được củng cố. Năng lực tham mưu cơ chế, chính sách thúc đẩy công tác thanh niên và giải quyết các vấn đề trong thanh niên được nâng lên. Các phong trào thi đua yêu nước do Đoàn, Hội phát động không ngừng được đổi mới. Công tác phối hợp trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên, thực hiện nhiệm vụ công tác thanh vận được mở rộng, chặt chẽ hơn và nâng cao chất lượng.

Trong thời gian tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam sẽ tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn của MTTQ Việt Nam các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác triển khai thi hành Luật; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp phải thực hiện tốt các nội dung của Luật, thông qua hoạt động góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên các cấp; Tiếp tục thực hiện, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương ở mỗi giai đoạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định: Luật ra đời tạo khuôn khổ hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động của các tổ chức, trong đó có Đoàn Thanh niên. Có những chuyển động, thay đổi trong nhận thức, tư duy, cách thức và phương thức phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị. “Trước đây giám sát, phản biện xã hội là chưa có, việc đặt vấn đề phản biện cũng khác, cơ chế phối hợp giữa cấp ủy chính quyền và tổ chức xã hội chưa cao. Tuy các điều khoản quy định tương đối cụ thể và rõ ràng nhưng tổ chức thực hiện còn tùy thuộc vào nhận thức của cấp ủy, chính quyền cơ sở", anh Tuấn cho biết thêm.

 

 

Hàng năm, BCH Trung ương Đoàn đều thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát phản biện xã hội; giám sát theo chương trình như cấp ủy, chính quyền đều đăng ký với MTTQ và thực hiện. Phản biện xã hội cũng vậy nếu cần đều báo cáo MTTQ thực hiện. Các nội dung khác tùy từng nội dung sẽ phân công các đơn vị thực hiện.

Trao đổi về những hạn chế, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết việc thực hiện quy định phản biện xã hội còn gặp nhiều vướng mắc và khó khăn. "Đoàn thanh niên thực hiện giám sát thì tốt rồi, nhưng còn phản biện như thế nào, phản biện cho ai, thông qua kênh nào và tiếp thu như thế nào...? vẫn là một vấn đề. Ở hầu hết các chính sách ban hành, cơ bản đều liên quan đến đối tượng thanh niên, nên nếu phản biện xong mà không được tiếp thu, có khi không được quan tâm nữa thì sẽ không tạo được tiếng nói của mình", anh Tuấn nêu vấn đề.

Kiến nghị và đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành Luật MTTQ Việt Nam, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho rằng cần đổi mới các kỳ họp của Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam các cấp, bám sát tình hình đời sống nhân dân, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân, giám sát việc thực hiện, trả lời cử tri của chính quyền. Bên cạnh đó, cần thể chế hóa quy định về phản biện xã hội, thành một nghị định, hoặc các văn bản dưới Luật để bắt buộc trách nhiệm tiếp thu, giải trình của chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nhấn mạnh, qua 5 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở trong tổ chức Đoàn, Hội đã thu được nhiều kết quả tích cực. Từ đó, vị trí và vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị ngày càng được phát huy, đi vào chiều sâu, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh kết luận buổi làm việc.

 

Phó Chủ tịch Hầu A Lềnh đồng ý với những kết quả đánh giá và một số kiến nghị của Trung ương Đoàn, trong đó có kiến nghị về thể chế hóa quy định về phản biện xã hội. “Phản biện xã hội được thể chế hóa thành văn bản pháp lý thì rất tốt, vì phản biện xã hội rất khó và phản biện không có tiếp thu thì vô nghĩa”, Phó Chủ tịch Hầu A Lềnh nói.

 

Bảo Anh