Bình Dương tổ chức 10 Hành trình “Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai”

11:04 25/05/2020     555

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Từ ngày 20 đến 22/5, Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức 10 Hành trình “Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai”, Tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” và “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020 và các gương Đội viên tiêu biểu tại các Khu di tích lịch sử, địa danh, địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh.

Tuyên dương các Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020

 

Xác định công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương, đồng thời với vai trò và trách nhiệm của mình, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn luôn quan tâm chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện một cách thường xuyên, hiệu quả công tác giữ gìn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng của tỉnh nhà trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên và nhân dân.

Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Dương đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức các mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; gắn với công tác tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu nhi nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại truyền thống, chương trình về nguồn; các hội thi, cuộc thi tìm hiểu về các di tích lịch sử, các hoạt động tham quan thực tế,… đã góp phần triển khai và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đoàn viên thanh thiếu niên về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại các di tích lịch sử, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức dâng hoa, dâng hương, xem phim tư liệu truyền thống về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên dương, khen thưởng 90 gương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” và 136 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2018 - 2020.

 

Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020

 

Đây là những cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, lao động sản xuất, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách tiêu biểu các cấp… những người đã có quá trình phấn đấu và rèn luyện theo những phẩm chất đạo đức, lời dạy và tác phong của Bác.

Đó là những tấm gương sáng cần cù trong học tập, lao động, sáng tạo; những tấm gương hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, cộng đồng xã hội; là những người con hiếu thảo, cần cù và tiết kiệm trong chi tiêu để chăm sóc cha mẹ già, biết quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn; là những bạn học sinh, sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, những “Sinh viên 5 tốt”; những chiến sĩ Công an có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác dạy, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, dũng cảm trong đấu tranh truy bắt tội phạm, bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân; những chiến sĩ Bộ đội cụ Hồ hăng hái giúp nhân dân làm đường, xây dựng nhà, thu hoạch vụ mùa; và còn rất nhiều các bạn công chức, trí thức…, ngày đêm lao động cần cù, sáng tạo, góp phần công sức vào sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;…

 

Trao tặng các khen thưởng cho các em đội viên xuất sắc

 

Đây là những bông hoa tươi đẹp trong muôn ngàn, muôn vẻ của cuộc sống; đồng thời là những đại diện cho cả một thế hệ trẻ đang hoạt động trên các lĩnh vực, sống có lý tưởng, hoài bão và ước mơ cao đẹp, là hạt nhân nòng cốt để dẫn truyền sâu rộng hơn nữa việc học tập và làm theo lời Bác đến với tuổi trẻ trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã  trao giải thưởng cuộc thi viết “Tự hào Đại thắng mùa xuân 1975” cho 45 bài dự thi xuất sắc nhất; tuyên dương các danh hiệu của Đội TNTP Hồ Chí Minh cho các em học sinh, đội viên tiêu biểu gồm 17 gương “Kiện tướng Kế hoạch nhỏ”, 15 gương “Dũng sĩ nghìn việc tốt”, 16 gương “Liên đội trưởng tiêu biểu”, 36 tập thể“Liên đội 3 tốt - Chi đội 3 tốt” năm học 2019 - 2020, trao giải thưởng Hồ Văn Mên cho 38 đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là người Bình Dương.

Thông qua chương trình nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục lịch sử truyền thống dân tộc, truyền thống, văn hóa cách mạng của Đảng, đất nước, dân tộc, địa phương, đồng thời, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kịp thời tuyên dương, khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương trong thời gian qua. Góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến trưởng thành.

 

Thùy Trinh