Bến Tre: Nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch đối với thanh niên

13:55 28/09/2020     93

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều 25/9, Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre tổ chức diễn đàn “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị các giải pháp”.

Chủ trì diễn đàn có đồng chí Võ Thị Phương Diệu – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh, đồng chí Phan Thanh Trẻ - UV.BTV, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Tỉnh đoàn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cùng với sự tham dự của các đồng chí là Thường trực các Huyện, Thành đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Đoàn tương đương, Đoàn trường học trực thuộc; thành viên CLB Lý luận trẻ cấp tỉnh, CLB Lý luận trẻ các huyện, thành phố.

 

Diễn đàn “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị các giải pháp”

 

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên; giúp cho thanh niên có ý thức trách nhiệm, có phương pháp, cách thức phù hợp để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Diễn đàn “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị các giải pháp” vừa là một diễn đàn khoa học, vừa là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đoàn thanh niên tỉnh Bến Tre chào mừng 75 năm Ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước đó, các đơn vị Đoàn trực thuộc cũng đã tổ chức diễn đàn cấp huyện, thành phố và tương đương.

Diễn đàn tập trung sâu vào các nội dung: Nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch, những vấn đề xảy ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cách thức nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đồng thời, bàn bạc đề xuất các giải pháp Đoàn sẽ thực hiện trên không gian mạng; Vai trò của cán bộ Đoàn và Câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp trong thời gian tới; Công tác tuyên truyền và vấn đề xây dựng lực lượng nòng cốt, chia sẻ kinh nghiệm của các cơ sở Đoàn trong việc huy động thanh niên tham gia đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã có nhiều chia sẻ tâm huyết, trách nhiệm; nhiều thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch được nhận diện rõ ràng, từ đó, giúp đại biểu đề ra được nhiều giải pháp và cùng thống nhất hành động.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Thị Phương Diệu – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh nhấn mạnh: Đoàn các cấp cần quan tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về thủ đoạn, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng; tổ chức nhiều hoạt động, phong trào tạo môi trường giúp thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của đất nước. Đồng thời, Đoàn các cấp quan tâm trang bị kiến thức, bản lĩnh cho thanh niên trên không gian mạng, tiếp tục và phát huy thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Song song đó, cán bộ Đoàn phải thực hiện tốt vai trò nêu gương, lấy tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện. Đối với CLB Lý luận trẻ các huyện, thành phố tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò nồng cốt trong bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng.

 

Phạm Lộc – Tỉnh đoàn Bến Tre