17 điển hình tiêu biểu là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác

16:13 19/05/2020     2473

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 19/5, đúng ngày kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức tuyên dương 17 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

 

 

Đây là sự kiện quan trọng của Đảng bộ Trung ương Đoàn nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đỗ Ngọc An, Uỷ viên BTV, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Vũ Đức Nam, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng đông đảo đảng viên trực thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Trung ương Đoàn.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị

 

Những năm qua, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Trung ương Đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị, tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị với 5 nhóm nội dung giải pháp cụ thể. Cấp ủy các ban, đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt của đoàn thể. Từng chi bộ tiến hành xây dựng, bổ sung các chuẩn mực của tập thể làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện hằng năm; các tổ chức đảng đưa kết quả học tập và làm theo Bác vào đánh giá phân loại đảng viên hằng năm. Nhiều chi bộ đã có những cách làm sáng tạo, tạo  động lực thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động của ban, đơn vị.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Trung ương Đoàn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyển biến rõ nét hơn; việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong cơ quan và các ban, đơn vị; có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều nội dung trong chương trình công tác của Trung ương Đoàn do cán bộ các ban, đơn vị tham mưu triển khai đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhiệt liệt biểu dương những cố gắng nỗ lực của các cấp ủy đảng, của gần 1.000 đảng viên và đông đảo quần chúng cơ quan trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn cho biết: Noi gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn luôn ra sức thi đua làm nhiều việc tốt, dành nhiều thành tích trong học tập, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đảng.

“17 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, tôn vinh ngày hôm nay chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác. Chúng tôi vui mừng biết rằng, dưới sự hướng dẫn của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, mỗi đồng chí đã chọn riêng cho mình một cách học tập và làm theo Bác trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày để có nhiều thành tích hơn. Mỗi đồng chí đã góp phần làm nên thành công chung của mỗi ban đơn vị và cả cơ quan Trung ương Đoàn”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

 

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng Ủy Trung ương Đoàn trao bằng khen cho các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

 

Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng, từ diễn đàn trọng thể hôm nay sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những việc làm thiết thực, những sáng kiến với tinh thần xung kích, tình nguyện được lan tỏa rộng khắp trong cơ quan Trung ương Đoàn; mong rằng các cấp ủy và lãnh đạo các ban, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các điển hình tiêu biểu được tuyên dương hôm nay và toàn thể cán bộ, đảng viên quần chúng cơ quan tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, với ý thức tự giác cao, là nhu cầu tự thân trong quá trình tìm kiếm những giá trị cao đẹp, xây dựng lý tưởng của mỗi người, nhất là những cán bộ trẻ. Để tinh thần "Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp" mà Bác đã căn dặn tiếp tục lan tỏa đến đông đảo nhân dân và thanh thiếu nhi cả nước.

Bên canh đó, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 137 của Đảng ủy Trung ương Đoàn; tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cán bộ, đảng viên các ban, đơn vị khối phong trào tiếp tục thực hiện tiêu chí “Sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở”, cán bộ, đảng viên khối các đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện tiêu chí “Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu”. Tập trung tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, các phong trào thi đua chào mừng Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn trao bằng khen cho các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

 

Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân đảng viên thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"... Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng; tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo...

Hội nghị đã tuyên dương 17 đồng chí đảng viên trực thuộc các chi, Đảng bộ Trung ương Đoàn là các cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

 

 

Sau chương trình Hội nghi tuyên dương, các đại biểu đã nghe báo cáo chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Phó giáo sư, tiến sĩ Lý Việt Quang trình bày.

 

Thanh Nga