Quảng Ninh: Vượt các chỉ tiêu phát triển Đảng trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021

10:24 30/08/2021     456

Thanh niên tình nguyện   ĐTN: Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, các cấp bộ Đoàn tỉnh Quảng Ninh đã bồi dưỡng, giới thiệu 950 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (vượt 138% chỉ tiêu), trong đó có 550 đồng chí đã được kết nạp Đảng (vượt 133% chỉ tiêu).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên, đặc biệt trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ cho Đảng, qua đó, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới…

Đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn dự lễ kết nạp đoàn viên.

 

Tính đến thời điểm hiện nay của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, các cấp bộ Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 950 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (vượt 138% chỉ tiêu), trong đó có 550 đồng chí đã được kết nạp Đảng (vượt 133% chỉ tiêu).

Có được những kết quả nổi bật trên là do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định rõ chất lượng đoàn viên ưu tú sẽ quyết định số lượng đảng viên mới được phát triển từ đoàn viên, thanh niên ít hay nhiều nên ngay từ khi triển khai kế hoạch tổ chức Chiến dịch, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú bằng cách triển khai phát động nhiều phong trào gắn với thực tiễn, tổ chức đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện và môi trường cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, thủ tục, quy trình kết nạp đảng viên trong các đối tượng thanh niên; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, quy định trách nhiệm của tổ chức cơ sở đoàn trong công tác tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú bảo đảm chất lượng ngày cho Đảng. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các địa phương, đơn vị quan tâm, xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên qua đoàn viên ưu tú đủ phẩm chất để kết nạp vào Đảng; đổi mới mạnh công tác giáo dục của Đoàn, theo hướng sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu, lợi ích của bản thân đoàn viên thanh niên…

Đồng thời, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, công tác phát triển đoàn viên mới, tạo nguồn bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp được chú trọng triển khai. Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tổ chức tuyên truyền, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay” và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên. Duy trì tham mưu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên về các vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc tạo nguồn, giới thiệu phát triển đảng viên từ đoàn viên địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong học sinh, sinh viên được quan tâm, tập trung chỉ đạo.

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nhiều đến việc tổ chức các hoạt động phong trào của Đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Nhưng với tinh thần chủ động, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhất là các phong trào hành động cách mạng của Đoàn và các chương trình đồng hành với thanh niên với nhiều công trình, phần việc thanh niên. Các đợt cao điểm: Chiến dịch mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” Chiến dịch kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”, đặc việt các hoạt động, mô hình tiêu biểu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hướng tới mục tiêu là phải giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”, chăm lo bảo vệ sức khỏe đoàn viên thanh niên và nhân dân, thực hiện thành công “mục tiêu kép” năm 2021, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom phân loại xử lý rác thải tại nguồn, xây dựng các mô hình phòng chống rác thải nhựa tại các phường, thị trấn trên toàn tỉnh… tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn và các em học sinh nghèo hiếu học, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức xây dựng, sửa chữa các khu vui chơi, điểm sinh hoạt tập thể cho thanh, thiếu nhi tại các địa phương. Chính từ thực tiễn hoạt động đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình trong đoàn viên, thanh niên được phát hiện, tuyên dương, nhân rộng, từ đó, tạo nhân tố cho công tác giới thiệu đoàn viên ưu cho đảng xem xét kết nạp và thành quả là những đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng để tiếp tục có cơ hội được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 đã khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên vốn đã vượt chỉ tiêu đề ra. Điều đó cũng khẳng định niềm tin của đoàn viên, thanh niên đối với Đảng và ý thức phấn đấu, không ngừng vươn lên để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, cống hiến công sức để xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp văn minh...  
 

Viết Tiệp