Bắc Giang: Tuyên dương 10 mô hình Tổ hợp tác, HTX thanh niên làm kinh tế giỏi

Web.ĐTN: Ngày 21/3/2012, Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương Tổ trưởng Tổ hợp tác, Chủ nhiệm HTX thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi và Tọa đàm "Tuổi trẻ Bắc Giang chung tay xây dựng nông thôn mới".

Tại buổi lễ tuyên dương, 10 tổ trưởng mô hình Tổ hợp tác, HTX thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thanh niên địa phương đã được nhận bằng khen của Liên minh  HTX tỉnh.

Trong những năm gần đây, phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể điển hình, mô hình đoàn viên thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi. Toàn tỉnh hiện có trên 500 HTX, tổ hợp tác kinh tế, chi hội nghề nghiệp của thanh niên thu hút nhiều lao động, góp phần khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên  tham gia phát triển kinh tế  xóa đói, giảm nghèo.

Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015, toàn tỉnh không có hộ nghèo do thanh niên làm chủ hộ, giúp đỡ 200 hộ thanh niên thoát nghèo bền vững tại 40 xã được lựa chọn xây dựng nông thôn mới, tại buổi tọa đàm " Tuổi trẻ Bắc Giang chung tay xây dựng nông thôn mới" đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận xung quanh vấn đề này. Theo đó, các ý kiến thống nhất cho rằng việc triển khai các hình thức hỗ trợ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế và chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên nông thôn cần được quan tâm nhiều hơn. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động làng xã " Xanh - sạch - đẹp" góp phần thực hiện hiệu quả xây dựng  nông thôn mới ở địa phương.


Minh Hải – Tỉnh Đoàn Bắc Giang -BA

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn XEEYHC
Nội dung