Phê chuẩn thành viên UBND các tỉnh Tiền Giang, Thừa Thiên Huế, Cà Mau, Bến Tre, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cao Bằng, Trà Vinh, Vĩnh Long và Tây Ninh.

- Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê chuẩn việc bầu thành viên UBND các tỉnh Tiền Giang, Thừa Thiên Huế và Cà Mau; Bến Tre, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cao Bằng, Trà Vinh, Vĩnh Long và Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

* Thủ tướng phê chuẩn thành viên UBND tỉnh Tiền Giang như sau: Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Phó Chủ tịch gồm: Ông Dương Minh Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004-2011; bà Trần Kim Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang và ông Lê Văn Hưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang gồm: Ông Nguyễn Chí Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Trần Văn Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Hồ Kinh Kha, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; ông Đoàn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang.

* Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các Phó Chủ tịch gồm: Ông Ngô Hòa và ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004-2011; ông Phan Ngọc Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gồm: Ông Nguyễn Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Cái Vĩnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Đối với tỉnh Cà Mau, Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Thành Tươi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Các Phó Chủ tịch gồm: Ông Dương Tiến Dũng và ông Nguyễn Tiến Hải đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau gồm: Ông Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Phạm Hoàng Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Lê Hoàng Bé, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Mai Hữu Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Thanh Luận, Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau.


Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu thành viên UBND các tỉnh: Cao Bằng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ mới.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm: Ông Đàm Văn Eng, ông Lý Hải Hầu, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011; ông Trần Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

Các Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng gồm: Ông Bế Ngọc Báu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng; ông Trần Hữu Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng; ông Bùi Đình  Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng; ông Thái Hồng Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; ông Thang Trọng Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng.

Đối với tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng  phê chuẩn việc bầu ông Trần Khiêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh gồm: Ông Tống Minh Viễn, bà Sơn Thị Ánh Hồng, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2011; ông Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh gồm: Ông Lê Thanh Đấu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh; ông Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh; ông Đồng Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh; ông Lê Văn Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh; ông Phạm Quốc Thới, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

Đối với tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Nguyễn Văn Diệp, Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-1011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long gồm: Ông Trương Văn Sáu, ông Nguyễn Văn Thanh, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-2011; ông Phan Anh Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Long gồm: Ông Lê Văn Út, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long; ông Lê Phúc Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long; ông Trương Hải Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Hoàng Học, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

* Tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh gồm: Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng; ông Huỳnh Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Mạnh Tiến, ông Nguyễn Thảo, đều là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh gồm: Ông Nguyễn Thiện Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh; ông Ngô Quang Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh; ông Phan Văn Sử, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh; ông Dương Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.
 

 
Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu thành viên UBND 3 tỉnh: Bến Tre, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016.
Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre
nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ mới.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre gồm: Ông Cao Văn Trọng, ông Trương Văn Nghĩa, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011; ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Bến Tre gồm: Ông Hồ Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre; ông Võ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre; ông Lê Phi Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; ông Lê Vĩnh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre; ông Huỳnh Thanh Hiếu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre.

* Đối với tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.

4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gồm: Ông Trần Minh Kỳ, ông Nguyễn Thiện, ông Lê Đình Sơn, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2011; ông Nguyễn Nhật, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh gồm: Ông Nguyễn Thanh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Đức Tới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; ông Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh; ông Đặng Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh; ông Mai Tùng Lâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Đức Hảo, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh.

* Đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Trần Minh Sanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm: Ông Hồ Văn Niên, ông Trần Ngọc Thới, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2004-2011; ông Lê Thanh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm: Ông Đỗ Minh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Lê Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Nguyễn Phước Lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Võ Thành Kỳ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

TT-Tổng hợp

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn PNRSCJ
Nội dung

Xem nhiều nhất