Anh Nguyễn Đức Thuận được giới thiệu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu

Web.ĐTN: Ngày 26/3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Uỷ ban Hội lần thứ 9 (bất thường) khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Lai Châu với các mục tiêu phát huy vai trò của Hội LHTN Việt Nam các cấp, các cơ quan hữu quan, nhằm tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng; tuyên truyền, giáo dục và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia các hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tạo điều kiện để thanh niên dân tộc thiểu số được giao lưu, học hỏi, đồng thời khơi dậy, bảo tồn các giá trị văn hóa;...

Nhiều nội dung được thảo luận trong Hội nghị Uỷ ban Hội lần thứ 9 (bất thường) khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019

Nhiều nội dung trong kế hoạch được đưa ra như: kiểm kê, sưu tầm, bảo quản di sản văn hóa vật thể; kiểm kê, sưu tầm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể; xây dựng các câu lạc bộ, đội văn nghệ;….

Ngoài ra, Hội nghị cũng thông qua một số nội dung như: Thông tin tình hình tổ chức cơ sở Hội các cấp và hướng dẫn quy trình thành lập tổ chức Hội cấp cơ sở; việc thành lập và hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ cấp huyện, ... giúp các đại biểu trong hội trường tham khảo, đóng góp ý kiến.

Tại Hội nghị các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đồng tình với các dự thảo, nội dung. Sau khi thông qua tờ trình về việc kiện toàn, bổ sung nhân sự Thường trực Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019.

r
Hội nghị hiệp thương giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu (áo xanh thứ hai từ trái sang)

Hội nghị cũng đã hiệp thương giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu; đồng chí Hoàng Thị Thuận, Ủy viên BYV, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu./.CTV Minh Hiếu-TĐ Lai Châu (NA)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn ZKMBYP
Nội dung