Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao quyết định tuyển dụng cho 42 công chức, viên chức

Web.ĐTN: Chiều ngày 24/02/2012 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai quyết định tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Trung ương Đoàn.

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng các đồng chí trong Đảng ủy – Công Đoàn – Đoàn TN cơ quan; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn và 42 đồng chí đã trúng tuyển kỳ thi tuyển tuyển dụng đợt này.

Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao quyết định đợt I
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao quyết định đợt I

Tại buổi lễ, các quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức đã được trao cho 42 đồng chí cán bộ của các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Thay mặt cho các đồng chí công chức, viên chức trúng tuyển  vào cơ quan Trung ương Đoàn, đồng chí Vũ Huy Dương, Ban TNXP Trung ương Đoàn đã xin hứa tiếp tục học tập, phấn đấu và rèn luyện để trở thành những công chức giỏi trong tình hình mới. Đồng chí mong muốn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí trong Ban Bí thư, lãnh đạo các ban và đồng nghiệp, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan Trung ương Đoàn.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Thủ trưởng cơ quan đã chúc mừng các đồng chí đã trúng tuyển trong đợt thi công chức, viên chức cơ quan Trung ương Đoàn.

Đồng chí đề nghị, các đồng chí công chức, viên chức mới được tuyển dụng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học hỏi đồng nghiệp, làm tốt công tác tham mưu và năng động hơn nữa để có nhiều trải nghiệm trưởng thành trong môi trường của Đoàn.

* Một số hình ảnh tại Lễ triển khai quyết định tuyển dụng công chức, viên chức

a
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao quyết định đợt II

d
Đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn trao quyết định đợt III

f
Đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn và đ/c Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan trao quyết định đợt III

a
Đ/c Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn trao quyết định đợt IV
f
Đ/c Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn và đ/c Trần Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Công đoàn cơ quan trao quyết định đợt IV


Đông Hà

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn KSJBXA
Nội dung