Cán bộ lãnh đạo một số Bộ, ngành nghỉ hưu từ 1/1/2012

- Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, một số cán bộ lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam nghỉ hưu từ 1/1/2012.

Cụ thể, các cán bộ nghỉ hưu từ 1/1/2012 gồm: Ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Đỗ Trung Tá, nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông, Phái viên của Thủ tướng về Công nghệ thông tin kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

Thủ tướng cũng ký quyết định nghỉ hưu từ 1/1/2012 đối với ông Mai Minh Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam; ông Nguyễn Thái Sinh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; ông Lê Quang Thung, Quyền Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

 
(Nguồn: Các Quyết định 1884, 1885, 1886, 2105, 2204/ QĐ-TTg


Nguồn Chinhphu.vn-TT

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn MQSZVQ
Nội dung