Trung ương Đoàn: Thông báo tuyển dụng (Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2011, cụ thể như sau:

>> Trung ương Đoàn tổ chức thi tuyển công chức


Bổ sung 01 chỉ tiêu tuyển dụng vào làm việc tại Văn phòng Trung ương Đoàn.
Bổ sung 01 chỉ tiêu tuyển dụng vào làm việc tại Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn.
Bổ sung 02 chỉ tiêu tuyển dụng vào làm việc tại Viện nghiên cứu thanh niên thuộc Học viện TTN Việt Nam.
   
Về điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm tham gia công tác Đoàn, Hội và yêu cầu về Hồ sơ: thực hiện theo thông báo ngày 28/10/2011 trên Website của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
(Nguồn Ban tổ chức Trung ương Đoàn)


Bảo Anh

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn FNJAGI
Nội dung

Xem nhiều nhất