Trung ương Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 -2022

Web.ĐTN: Chiều 18/04, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022.

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Trần Tấn Hùng - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các vụ thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.
Đồng chí Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Trần Tấn Hùng - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022
Đồng chí Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Trần Tấn Hùng - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022


Trong giai đoạn 2013-2017, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ đồng bào tôn giáo nói chung, thanh niên tín đồ tôn giáo nói riêng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Hoạt động Đoàn, Hội ở vùng đồng bào tôn giáo ở nhiều nơi có nhiều đổi mới trên cơ sở bám sát tình hình địa phương, tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, từ đó vừa đồng hành, chăm lo cho thanh niên, vừa tuyên truyền, vận động và tổ chức cho thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong vùng đồng bào tôn giáo thu được nhiều kết quả tích cực, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng, số lượng đoàn viên, thanh niên và cán bộ Đoàn, Hội các cấp là tín đồ tôn giáo ngày càng tăng, phát huy được vai trò của đội ngũ chức sắc, chức việc trong tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo...

Theo nội dung ký kết, trong giai đoạn 2017 - 2022, Trung ương Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ tập trung các hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, Hội về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến các tầng lớp nhân dân, đồng bào tín đồ tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành trẻ của các tôn giáo; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp; xây dựng tổ chức Đoàn vùng có đông đồng bào tín đồ tôn giáo vững mạnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện chương trình.


Tại buổi lễ, đồng chí Trần Tấn Hùng - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá kết quả phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ trong giai đoạn 2013- 2017 cơ bản đạt được kết quả tích cực, thể hiện rõ nét nhất là hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thanh thiếu niên tín đồ tôn giáo.

Đồng chí Trần Tấn Hùng nhấn mạnh, việc làm tốt công tác thanh thiếu niên tín đồ tôn giáo có vai trò hết sức quan trọng trong công tác tôn giáo. Vì thế, trong thời gian tới, Trung ương Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác, làm cơ sở cho tổ chức ở địa phương phối hợp thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định, thanh niên tín đồ tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của thanh niên Việt Nam, vì vậy công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên. Trong những năm vừa qua, tổ chức Đoàn - Hội đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động, phong trào trong khối đối tượng thanh niên tín đồ tôn giáo; nhận thức về công tác tôn giáo trong đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội được nâng cao rõ rệt; công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo đã đạt được những kết quả bước đầu.
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long phát biểu tại Lễ ký kết
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long phát biểu tại Lễ ký kết


Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long mong muốn, trong giai đoạn 2017 - 2022, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo ở các địa phương ký kết chương trình phối hợp với các tỉnh, thành đoàn để triển khai các nội dung phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, từng địa phương; tiếp tục quan tâm để kịp thời thông tin các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, công tác thanh niên tín đồ tôn giáo cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn; tăng cường phối hợp, bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ tôn giáo cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách trong cả nước; hỗ trợ Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhằm phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trẻ tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và tham gia BCH Đoàn, Ủy ban Hội các cấp. Bên cạnh đó, hai đơn vị thường trực của chương trình phối hợp cần chủ động tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ để có kế hoạch cụ thể hóa hàng năm, kịp thời bổ sung hỗ trợ nhau trong công tác phối hợp; kịp thời tôn vinh, tuyên dương cá nhân điển hình tiên tiến trong thanh niên tín đồ tôn giáo; tăng cường chia sẻ nghiệp vụ liên quan đến công tác tôn giáo và tổ chức tôn giáo ở Việt Nam...

Kiều Anh

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn SUCGOE
Nội dung