Đồng Tháp: Tổng kết công tác triển khai thực hiện thí điểm xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh giai đoạn 2015 – 2016

Web.ĐTN: Ngày 03/01/2016 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (cơ sở 2), Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác triển khai thí điểm xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh giai đoạn 2015 – 2016.

Tham dự hội nghị có đại diện thường trực huyện Đoàn Cao Lãnh, Thành Đoàn Cao Lãnh, huyện Đoàn Thanh Bình và Đoàn Thanh niên các xã được chọn làm điểm: Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh), thị trấn Thanh Bình (huyện Thanh Bình), phường 2 (TP. Cao Lãnh).

Web.ĐTN: Ngày 03/01/2016 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (cơ sở 2), Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác triển khai thí điểm xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh giai đoạn 2015 – 2016.
Hội nghị tổng kết công tác triển khai thí điểm xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh giai đoạn 2015 - 2016


Mô hình xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh được Ban Thường vụ Tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2015. Qua thời gian triển khai thực hiện, mô hình xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh được triển khai thực hiện tại các xã điểm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Tham gia “Thắp nến tri ân” tại trang Liệt sĩ tỉnh, huyện; các bia tưởng niệm liệt sĩ (Đoàn Phường 2, TP.Cao Lãnh); phụng dưỡng 04 người già neo đơn, hiến máu tình nguyện 12 đơn vị máu, thăm và tặng quà cho 12 lượt gia đình chính sách (xã Đoàn Mỹ Xương, H. Cao Lãnh); Một số mô hình cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoạt động hiệu quả đã và đang được các đơn vị duy trì hoat động cụ thể như: CLB Vì ngày mai (Đoàn Thị trấn Thanh Bình), CLB Pháp Luật (Xã Đoàn Mỹ Xương),…Kết quả, có 98 thanh niên vi phạm pháp luật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật tiến bộ, trong đó có 77 thanh niên có việc làm. Các cơ sở Đoàn - Hội - Đội tại các đơn vị chủ động xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, nội dung sinh hoạt bám sát vào định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn cấp trên và nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của địa phương, đơn vị mình. Bên cạnh đó, có nhiều mô hình tổ kinh tế hợp tác, phát triển kinh tế trọng thanh niên đã và dang duy trì hoạt động hiệu quả cụ thể như: Mô hình “Sản xuất và cung ứng dịch vụ nông nghiệp”, “tỉa cành - tạo tán” (Huyện Cao Lãnh), tổ hợp tác “Nuôi bò vỗ béo”, tổ hùn vốn trong thanh niên, tổ đa dịch vụ (Huyện Thanh Bình); tổ dịch vụ nấu ăn (TP. Cao Lãnh,…trong 6 tháng đầu năm 2016 có 1.213 đoàn viên, thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm, có 43 thanh niên trung tuyển đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn. Số lượng hộ thanh niên được hỗ trợ thoát nghèo trong giai đoạn 2015 - 2016 là 74 hộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Chí Hữu – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai mô hình xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh tại các đơn vị được chọn làm điểm. Đồng chí cũng chỉ đạo các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn yếu, đưa nội dung xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh vào chương trình thi đua, gắn xây dựng Chi Đoàn đạt chuẩn và tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khung chuẩn đối với mô hình này. Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức nhân mô hình xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh tại các đơn vị. Theo đó, mỗi huyện, thị, thành Đoàn sẽ chọn 02 đơn vị: 01 Đoàn cơ sở khối nông thôn và 01 đơn vị khối đô thị để triển khai thí điểm xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh.

Huyền Ngân - TĐ Đồng Tháp (KA)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn WCXUEV
Nội dung