Tiền Giang: Sơ kết 3 năm phối hợp thực hiện vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt CLB

Web.ĐTN: Vừa qua, Tỉnh Đoàn phối hợp Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2013 - 2016) thực hiện Kế hoạch liên ngành về vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.

Trong 3 năm qua, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với ngành Quân sự, Hội Cựu chiến binh và các ngành chức năng liên quan cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động, tập hợp những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương sinh hoạt trong các Câu lạc bộ Cựu quân nhân (CLB CQN) ở cơ sở.

Trao giấy khen của Tỉnh Đoàn cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ
Trao giấy khen của Tỉnh Đoàn cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ


Hiện nay, toàn tỉnh có 798 CLB CQN; trong đó có 44 CLB CQN cấp xã, 754 CLB CQN ấp, khu phố, 01 CLB CQN tổ chức ở Công ty may Tiền Tiến (Khối Doanh nghiệp). Trong đó, 730/798 CLB CQN tổ chức sinh hoạt  3 lần/năm, đạt tỷ lệ 91,47%, riêng đơn vị Thị xã Gò Công, nhiều CLB CQN tổ chức sinh hoạt được hàng tháng và tổ chức được các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tham gia lực lượng Dân phòng để bảo vệ ấp, khu phố. Đến nay hầu hết các CLB CQN được hỗ trợ kinh phí sinh hoạt CLB từ 100.000 đến 200.000đ/lần sinh hoạt. Trong 03 năm quan, các ngành đã phối hợp tiếp tục củng cố, nâng chất 750 CLB CQN, phát triển mới 2.417 thành viên CQN tham gia sinh hoạt các CLB CQN thực chất hơn.

Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự và Tỉnh Đoàn các cấp đã theo dõi, nắm chắc số lượng, chất lượng chính trị của cựu quân nhân, nhất là số cựu quân nhân trong độ tuổi dự bị động viên trên từng địa bàn dân cư để làm cơ sở cho việc quản lý, vận động tập hợp cựu quân nhân. Trong các đợt sinh hoạt Câu lạc bộ Cựu quân nhân, tổ chức Đoàn cơ sở tích cực phối hợp với Hội Cựu chiến binh và cơ quan Quân sự tham gia vận động anh em sinh hoạt, giới thiệu đoàn viên là cựu quân nhân có năng lực tham gia hoạt động công tác Đoàn. Một số xã, phường Đoàn đã phối hợp tốt với Hội Cựu chiến binh và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu quân nhân tổ chức hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí tạo nếp sống lành mạnh ở khu dân cư.

Dịp này, có 15 Câu lạc bộ Cựu quân nhân 15 xã, phường được Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự và Tỉnh Đoàn tặng Giấy khen với thành tích thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ từ năm 2013 - 2016.CTV Nguyễn Phương - TĐ Tiền Giang (KA)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn KUCEAM
Nội dung

Xem nhiều nhất