Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười bảy, khóa X cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Web.ĐTN: Ngày 27/12, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười bảy, khóa X bước vào ngày làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng.

Trong buổi sáng, Hội nghị tập trung cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án thí điểm Đại hội Đoàn tại một số khu vực đặc thù. Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục cho ý kiến vào Dự thảo kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười bảy, khóa X


Chỉ tiêu phải thực tiễn, thiết thực và phù hợp với xu thế phát triển

Góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, các đại biểu bày tỏ băn khoăn về một số chỉ tiêu trong Báo cáo chưa phù hợp hoặc khó đạt được trong thực tiễn.

Theo chị Trần Thị Vĩnh Nghi - Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn cho đoàn viên thanh niên cần được xem xét lại, bởi việc giáo dục, quán triệt nghị quyết mới chỉ làm tốt ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, còn xuống tới địa bàn dân cư hay các trường học thì kết quả còn rất hạn chế.

Chị Vĩnh Nghi cũng cho rằng, việc hỗ trợ cho 500 dự án khởi nghiệp không nên giới hạn ở đối tượng thanh niên nào. Thanh niên có dự án khởi nghiệp tìm tới Đoàn, Hội thì chúng ta cố gắng hỗ trợ cho họ.

Theo anh Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng vì thế các chỉ tiêu phải hướng đến củng cố và xây dựng tổ chức. Một tổ chức Đoàn vững mạnh thì tổ chức phải chặt chẽ và đoàn viên phải chất lượng. Nếu chúng ta chạy theo chỉ tiêu phát triển số lượng đoàn viên, tập hợp thanh niên thì rất khó để xây dựng tổ chức vững mạnh. Anh Thắng cũng cho rằng, cần có chương trình đồng hành với thanh niên về nghề nghiệp, việc làm bên cạnh chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Chị Phạm Thị Phương Chi - Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn đề xuất, các chỉ tiêu phải thực tiễn, thiết thực và phù hợp với xu thế phát triển. Các chỉ tiêu đề ra cần gắn chặt với các đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ. Trong thời điểm vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang nhức nhối như hiện nay, tuy nhiên dự thảo báo cáo vẫn chưa đề cập đến chỉ tiêu về thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo anh Nguyễn Văn Vũ Minh – Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, chúng ta đã có chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thì cần có chỉ tiêu cụ thể về thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp.

Anh Đinh Quốc Hùng - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, vấn đề an ninh trật tự trong nước và thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là vấn đề chủ quyền biển đảo và đây cũng là thời điểm mà vai trò của thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc được thể hiện rõ nét. Tuy nhiên, báo cáo chưa đánh giá đúng mức vấn đề này. Bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới mà còn phải quan tâm đến an ninh tư tưởng, chống “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”... Theo anh Hùng, việc quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng của ĐVTN hiện nay chưa theo kịp sự phát triển của thanh niên và của xã hội; chưa kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên trong các vấn đề xã hội phát sinh, những vấn đề bức xúc. Đây là vấn đề cần được xem xét và có giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

Tiếp thu ý kiến của các ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, các chỉ tiêu của dự thảo Báo cáo chính trị sẽ được nghiên cứu, xem xét lại để đưa ra những con số phù hợp với thực tiễn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị


Không chấp nhận đoàn viên yếu kém đứng trong tổ chức Đoàn

Đánh giá về đề án thí điểm Đại hội Đoàn tại một số khu vực đặc thù, đa số các đại biểu đều cho rằng, đề án đã đạt được những kết quả tích cực, giúp tháo gỡ nhiều khó khăn cho cơ sở.

Một số đại biểu cũng đề nghị cho thí điểm kéo dài thời gian Đại hội chi đoàn ở địa bàn dân cư từ một năm một lần lên năm năm hai lần, vừa để đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở có đủ thời gian tiếp cận công việc, vừa tiết kiệm kinh phí vốn rất hạn hẹp ở cơ sở.

Tuy nhiên, theo anh Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, chi đoàn trên địa bàn dân cư có số lượng đoàn viên và quy mô Ban chấp hành không lớn, nếu để nhiệm kỳ dài sẽ dẫn đến tình trạng kiện toàn quá số lượng quy định khi mà các ủy viên BCH xin rút vì thay đổi công việc. Hơn nữa, với quy mô chi đoàn nhỏ thì việc tổ chức Đại hội khá đơn giản, không tốn nhiều kinh phí và chúng ta cũng có thể thực hiện linh hoạt theo điều kiện thực tế.

Kết thúc phần thảo luận, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định, việc thí điểm nhiệm kỳ đại hội Đoàn ở một số khu vực đặc thù là một cách thức để giải quyết khó khăn cho cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn tại cơ sở. Kết quả thực hiện đề án cho thấy, nhiều khu vực đạt kết quả tích cực, chất lượng tổ chức Đoàn tốt hơn so với thời điểm trước thí điểm, vì thế, chúng ta sẽ không tiếp tục thí điểm mà chỉ tiếp thu nghiên cứu và sửa đổi điều lệ cho phù hợp.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng khẳng định, việc xác định nhiệm kỳ Đại hội quyết định chất lượng đoàn viên cũng như chất lượng cơ sở Đoàn. Chúng ta không phát triển tổ chức bằng mọi giá, không chấp nhận những đoàn viên không đủ điều kiện, tư cách, phẩm chất đứng trong đội ngũ của Đoàn. Tổ chức Đoàn tạo môi trường, điều kiện và quan tâm hỗ trợ để phát huy đoàn viên, tạo không gian tốt cho đoàn viên phát triển. Tuy nhiên, đoàn viên phải là những thanh niên ưu tú; những đoàn viên yếu kém 2 năm liên tiếp sẽ kiên quyết loại khỏi tổ chức.

Chiều cùng ngày, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười bảy, khóa X đã bế mạc sau phần thảo luận về công tác nhân sự.


Kiều Anh

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn XLNYWF
Nội dung