Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại để nắm bắt tình hình nhân dân

Web.ĐTN: Chiều ngày 20/12, tại trụ sở Trung ương Đoàn, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2016.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn và đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội gồm: MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị


Năm 2016, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp, với nhiều nội dung, phương thức đa dạng, phong phú. Công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới, được triển khai đồng bộ, hiệu quả, định hướng dư luận và kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tình hình các địa phương trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác vận động, phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức tự quản trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thiết thực, hiệu quả ở nhiều địa phương. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, đoàn viên, hội viên được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân được triển khai có hiệu quả; các chương trình giám sát được chú trọng, hoạt động phản biện xã hội thu được những kết quả bước đầu. Hệ thống tổ chức, bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, trong năm, việc nắm tình hình, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, còn nhiều bất cập nhất là những vấn đề nhân dân bức xúc. Có tổ chức chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Phương thức hoạt động, cách thức sinh hoạt, mô hình tập hợp của tổ chức tại cơ sở hiện đang gặp khó khăn do quá trình dịch chuyển lao động, di cư tự do…

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong báo cáo về những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017


Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong năm 2016, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, bởi đây là năm cuối để hoàn tất các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2012-2017. Đây cũng là thời điểm để thí điểm những phương thức mới làm tiền đề cho việc chuẩn bị nội dung văn kiện và định hướng cho nhiệm kỳ sắp tới.

Theo đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, thành công nhất của tổ chức Đoàn các cấp trong năm 2016 là đã chủ động, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề đột xuất, cần sự vào cuộc nhanh chóng của tuổi trẻ như: sự cố ô nhiễm môi trường biển, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt... Đoàn coi đây vừa là trách nhiệm của thanh niên, vừa là điều kiện để thanh niên phát huy khả năng của mình, thể hiện tính xung kích trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Từ đó, hình ảnh của tổ chức Đoàn trong góc nhìn của xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân được nâng cao hơn; phương thức tập hợp thanh niên của Đoàn cũng tốt hơn.

Bên cạnh đó, trước các sự kiện, hoạt động chính trị lớn của đất nước, vai trò của tổ chức Đoàn cũng được thể hiện rõ nét. Việc tổ chức các hoạt động để ĐVTN cả nước tham gia đóng góp cho văn kiện ĐH Đảng các cấp hướng tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII; tham gia tích cực vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp; đổi mới cách thức triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng XII... đã tạo sự cộng hưởng và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của tổ chức Đoàn, ĐVTN.

Năm 2017, Trung ương Đoàn tập trung chỉ đạo triển khai đại hội Đoàn các cấp; tăng cường nắm bắt tình hình thanh niên; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ và mô hình tổ chức của Đoàn cho phù hợp với điều kiện thực tiễn; mở rộng tập hợp thanh niên; đổi mới phương thức chỉ đạo của Đoàn để tạo không gian sáng tạo cho cơ sở... Các phong trào của Đoàn dự kiến sẽ được tinh giảm thành 3 phong trào lớn là Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo và Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc; bên cạnh đó là các chương trình đồng hành và hỗ trợ theo từng đối tượng thanh niên ở các khu vực khác nhau.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, điểm nổi bật trong công tác dân vận của khối năm 2016 là tiếp tục thực hiện quá trình đổi mới, trong đó mỗi tổ chức đều tự tìm giải pháp đổi mới để bám sát hơn với thực tế cuộc sống, với nhân dân. Các tổ chức đều lựa chọn được đối tượng, lĩnh vực ưu tiên và các vấn đề bức xúc trong xã hội để tác động, qua đó nâng cao hình ảnh, uy tín của tổ chức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng chú trọng hơn trong nắm bắt tình hình nhân dân, đặc biệt là những nơi có vấn đề bức xúc; tìm kiếm nhiều giải pháp để lo cho đời sống của nhân dân, tập trung vào các khu vực chịu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường biển, hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai lũ lụt..; tăng cường hiệu quả trong các hoạt động phối hợp.
Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị


Tuy nhiên, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhưng quá trình thực thi vẫn chưa đồng bộ, nhận thức chưa đồng đều; các hoạt động tại địa bàn dân cư gặp khó khăn; công tác tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ còn nhiều hạn chế…

Đồng chí đề nghị trong năm 2017, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại để nắm bắt tình hình nhân dân, có đánh giá kịp thời, chủ động đề xuất các giải pháp xử lý; đồng thời, tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động, phù hợp với thực tiễn; đa dạng phương thức hoạt động theo từng khối đối tượng và từng khu vực khác nhau; các tổ chức đoàn thể tiếp tục nghiên cứu để cải thiện chất lượng bộ máy hoạt động, đặc biệt là năng lực cán bộ…

Kiều Anh (ảnh: Bảo Anh)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn KUWKSC
Nội dung