Long An: Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình công tác Đoàn phong trào Thanh thiếu nhi năm 2016

Web.ĐTN: Từ ngày 22-24/11/2016, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An tổ chức 04 đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 tại các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong tỉnh.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn Bến Lức
Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn Bến Lức


Chương trình tập trung kiểm tra việc tự đánh giá theo Bộ tiêu chi đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; mức độ hoàn thành các chỉ tiêu trong Chương trình của các đơn vị đoàn cấp huyện và một số nội dung khác liên quan công tác tổ chức xây dựng Đoàn – Hội – Đội do các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn theo dõi hàng năm; trên cơ sở đó xếp loại thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

Trong quá trình làm việc, các đơn vị được kiểm tra đã thông tin về những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016: công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn; tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam; công tác kiểm tra, giám sát thông tin, báo cáo.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn Thạnh Hóa
Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn Thạnh Hóa


Bên cạnh đó, các đơn vị đã nêu lên những khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác tại địa phương, đơn vị hiện nay: việc đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng còn chưa đạt yêu cầu do đặc thù công tác; nguồn ngân sách hoạt động của một số địa phương, đơn vị còn hạn hẹp, chưa đáp ứng đầy đủ cho việc triển khai thực hiện công tác Đoàn và các hoạt động, công trình dành cho thanh thiếu nhi…

Theo đó, nhiều ý kiến do các địa phương đơn vị đề xuất, kiến nghị đã được các đoàn kiểm tra ghi nhận để có căn cứ kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải pháp kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế sớm đưa ra những giải pháp hợp lý tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở.


Xuân Thịnh - TĐ Long An (KA)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn HORSBL
Nội dung