Vĩnh Phúc: Trao tặng 20 mô hình “Tủ sách pháp luật” cho thanh niên

Web.ĐTN: Ngày 25/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức trao tặng 10 tủ sách pháp luật cho các cơ sở đoàn tại các đơn vị Sông Lô, Lập Thạch. Đồng chí Cao Thị Thu Hà – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc dự và chỉ đạo chương trình.


 Đồng chí Cao Thị Thu Hà – Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng 05 “Tủ sách pháp luật” cho Huyện đoàn Sông Lô
Đồng chí Cao Thị Thu Hà – Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng 05 “Tủ sách pháp luật” cho Huyện đoàn Sông Lô

Phát biểu tại chương trình đồng chí Cao Thị Thu Hà – Phó Bí thư Tỉnh đoàn  chia sẻ Việc xây dựng tủ sách pháp luật cho thanh niên nhằm trang bị kiến thức về pháp luật cho đoàn viên thanh niên tại cơ sở, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới bên cạnh những mô hình “Tủ sách pháp luật” do tỉnh đoàn trao tặng các cơ sở đoàn tại các đơn vị sẽ nhân rộng mô hình để đoàn viên,thanh niên có cơ hội tiếp cận tới các bộ luật do Quốc hội ban hành, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 10 mô hình tủ sách pháp luật cho đoàn viên, thanh niên tại 2 đơn vị Yên Lạc, Vĩnh Tường.

Như vậy bên cạnh việc duy trì 512 mô hình tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh, năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 20 mô hình tủ sách pháp luật cho 4 đơn vị Yên Lạc, Vĩnh Tường, Sông Lô, Lập Thạch. Việc duy trì và thành lập mới các mô hình Tủ sách pháp luật và trang bị những bộ sách pháp luật tại các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn tỉnh sẽ là cơ hội cho các bạn đoàn viên thanh niên tại các địa phương làm quen với văn hóa đọc, tiếp cận với những thông tin giải trí, các văn bản liên quan đến pháp luật.

Văn Hùng – TĐ Vĩnh Phúc,BA

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn RBQIDW
Nội dung